Brønderslev

Ferien slut for korps

BRØNDERSLEV:Både FDF-kredsen i Brønderslev og spejderne fra Det Danske Spejderkorps' Brundurs Gruppe i Brønderslev starter den nye sæson i næste uge. Medlemstallet er ca. 125, men der er plads til flere i FDF's kredshus på Døvlingvej. - Vi starter i år med en ny mødeform, hvor alle medlemmer på tværs af alder kan deltage i et eller to ugentlige møder, forklarer FDF-kredsleder Lars Leer. FDF'erne mødes efter interesser på tværs af alder i stedet for møder opdelt efter alder. - På møderne er der forskellige temaer og emner. Et tema kan f.eks. være kano, hvor det ikke bare handler om at sejle i kano, men alle aktiviteter, der hører ind under emnet. F.eks svømmeprøve, turplanlægning, udrustning og bivuakbygning. Møderne tilrettelægges med voksne, som børnene kan have tillid til - og sådan, at alle kan være med i aktiviteterme, der er på programmet. Det betyder også, at interesserede, der tidligere måtte undvære FDF på grund af andre fritidsinteresse samtidig, nu har mulighed for at vælge en anden mødedag. Der er forældremøde mandag aften i kredshuset på Døvlingvej. Brundurs Gruppe har til huse i Jyllandsgade, hvor aktiviteterne foregår, og der sker noget i spejderhytten næsten hver dag. dving