Ferieudlejning under momslup

Regning men ingen bøder til 10 ud af 11 udlejere

FREDERIKSHAVN/SKAGEN:11 udlejere af ferielejligheder og -værelser på strækningen fra Frederikshavn til Skagen havde alle, pånær en, misforstået reglerne om betaling af moms af lejeindtægten. Den sidste virksomhed var under registreringsgrænsen på 50.000 kr. i årlig omsætning. Det viser en kontrol, som ToldSkat Nordjylland i en periode i 2004 har udført af lejligheder og værelser. De 10 virksomheder er tilsammen afkrævet 473.951 kr. i moms. Samtidig er der givet fradrag for købsmoms på 677.973 kr., typisk hidrørende fra etablering af lejlighederne, og der er også givet et fradrag for forbrugte energiafgifter på knap 30.000 kr. Da regelsættet er vanskeligt, er der ikke opkrævet bøder, men af hensyn til illoyal konkurrence overfor feriehoteller m.fl., er det vigtigt at få virksomhederne registreret, aå alle momsmæssigt behandles ens, påpeger ToldSkat. De 11 ferie-udlejningsvirksomheder, der foreløbig er kontrolleret, er fundet via søgning på internettet eller ved at kontrolmedarbejderen er kørt forbi ferieboligerne, og derefter har udtaget udlejer-virksomheden til kontrol.