Skolevæsen

Fest og drama i kirken

Søndagens gudstjeneste i Biersted Kirke bliver med både fest, drama og oplevelser for alle sanser, lover sognepræst Carsten Wind Hansen. - Vi vil fejre pinsen og den nye salmebog. Men 2. klasse fra Nørhalne Skole vil også opføre drama- og skuespil, siger Carsten Wind Hansen. Præsten har i denne uge nemlig arbejdet med et projekt med 2. klassen, som søndag under gudstjenesten vil opføre et drama om Skabelsen og et dramastykke om Helligånden. Derfor vil kirken være mørklagt, mens projektørere og levende lys vil sørge for lyssætningen til drama-stykkerne. I mens vil der være kontinuerlig altergang, og FDF vil være mødt frem med fanerne. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært for en forfriskning. AABYBRO Flere spilleautomater Midtbyens Nærbutik har søgt Told og Skat om tilladelse til at opstille yderligere syv spilleautomater, så nærbutikkens spillehal kommer til at omfatte i alt 17 automater. I den forbindelse skal spillemyndigheden, som er Told og Skat, høre kommunens mening, selv om kommunen ingen indflydelse har på afgørelsen. Derfor har ansøgningen været behandlet i økonomiudvalget, og Aabybro Kommune har ingen bemærkninger til den, oplyser borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V). VILDMOSEN Elever mødes på ny efterskole Den ny Økologiske Efterskole på Centralgården i St. Vildmose har lørdag 14. juni den første elevdag, inden skolens første skoleår begynder efter sommerferien, oplyser Lars Hasager, formand for skolens bestyrelse. Alle 60 elever samt personalet vil samles for hilse på hinanden. Eleverne vil blive delt ud på de værelser, som de skal bo i, og ud i klasser, ligesom de kan se nærmere på forholdene. Skolen har nu ansat personalet på 16 personer med Birthe og Kurt Nielsen som forstanderpar. Fra skolens tidligere ejer, Den Økologiske Landbrugsskole, fortsætter fem fra det tekniske og administrative personale samt to lærere på efterskolen. Derudover har skolen ansat otte nye lærere ud fra de 80 ansøgninger, der har været til stillingerne. BIRKELSE/AABYBRO Salmebog i brug Vedsted menighedsråd og Aaby menighedsråd fejrer begge ved søndagens gudstjenester i Vedsted Kirke og Aaby Kirke, at den nye salmebog tages i brug. Det sker også ved, at de to menighedsråd hver for sig inviterer til morgenkaffe henholdsvis i Vedsted Sognegård og i Aaby Sognegård inden gudstjenesten. BIERSTED Tur til slot Aabybro Senior Daghøjskole drager tirsdag formiddag på ekskursion til Voergård Slot og Flauenskjold. Det er nødvendigt med tilmelding til turen, hvor den medbragte kaffe nydes i slotskælderen.