Festdag på Ingeborgvej

Det nye ældrecenter blev indviet lørdag middag

FREDERIKSHAVN:Lørdag var en festdag. I hele Danmark, men i særdeleshed også på Ingeborgvej i Frederikshavn. Det nye ældre- og aktivitetscenter står nu klar, og det blev lørdag eftermiddag fejret med åbent hus i strålende solskin. Alle centerets beboere spiste frokost sammen og bagefter gik de udenfor, hvor Frederikshavns Tordenskioldgarde kom marcherende med fuld musik. Da Tordenskioldgarden havde spillet et par numre, holdt borgmester Erik Sørensen indvielsestale for beboere, personale og de mange gæster, som var dukket op. De tidligere ældreboliger blev revet ned i 2003 og der blev udskrevet en arkitektkonkurrence om opførelse af det nye byggeri. Den konkurrence vandt Sahls Tegnestue i Århus, og der blev opført fem nye boligblokke i røde mursten, som tilsammen udgør ældrecenteret. De fem huse har alle et stort fællesareal, og de er forbundet med hinanden med lange glasgange. Borgmester Erik Sørensen sluttede sin tale af med at ønske nuværende og kommende beboere et godt liv på Ingeborgvej. Bagefter kunne alle interesserede besøge de fem husgrupper, hvor der var kaffe og rundvisning.