Kulturpolitik

Festen er forbi

EVALUERING:Kulturnatten i Hjørring er overstået. Det er tiden nu at vurdere, om denne begivenhed skal blive en tradition, og i så fald om der er noget, som kan gøres bedre, og om foråret er det ideelle tidspunkt. For mange år siden gennemførte en række af byens foreninger og kulturinstitutioner hvert år i august en såkaldt kulturfestuge med særudstillinger, koncerter, teater og forskellige andre arrangementer. Ideen var at samle byens borgere - gamle og unge - efter sommerferien i nye fælles samvær. Men projektet visnede langsomt. Handelsstanden ville nemlig ikke være med. Det var jo efter turistsæsonen, og så var der ingen grund til at bruge penge og kræfter på den slags aktiviteter. Nu er situationen en anden. Det er Handelsstandsforeningen, som har taget initiativ til Kulturnatten, står for koordineringen og for den helt nødvendige markedsføring af nattens mange og vidt forskellige begivenheder. Det, synes jeg, er godt. Men det er ikke godt, når handelsstanden sætter dagsordenen på "amerikansk maner", hvor alle, der ikke er med, bliver stemplede som værende imod og hængt ud i dagspressen. Det gav den lokale chefredaktør os et overbevisende eksempel på i sin kommentar i NORDJYSKE Stifstidende 20. maj. Hjørring Teater og især Vendsyssel Teater blev her stemplet for ikke at ville hjælpe handelsstanden, som endda støtter teatrene på flere måder ved at tegne annoncer i programmerne og - engang imellem - uden omkostning låner dem rekvisitter til deres forestillinger. Det var synd for Jørgen Bing, der i tiden som leder af Vendsyssel Teater på så mange måder personligt har taget engageret og positivt del i byens kulturliv og kulturdebat. Han deltog også personligt i selve kulturnatten, og han kom endda med et oplæg til kulturnattens planlægning, som bare kom for sent til at kunne indgå i overvejelserne. Det er tankevækkende og trist, at erhvervslivet og kulturlivet ved så lidt om hinanden og om hinandens vilkår. Det må der gøres noget ved. Jeg håber, Hjørring Handelsstandsforening nu vil indbyde alle interesserede til et evalueringsmøde, så alle erfaringer og alle gode ideer kan komme frem og blive inddraget i planlægningen af den næste kulturnat.