Svømning

Festen flyttet til mandag

Både for børn og voksne

AALBORG:På søndag er det Valdemarsdag, men i Aalborg er alle festligheder flyttet til om mandagen. I erkendelse af at det kan være svært at trække både børn og voksne på gaden i weekenden. Som tidligere år vil der i dagens løb være to festlige indslag, der markerer Valdemarsdag. Formiddagen står i børnenes tegn, hvor omkring 500 børn fra byens børnehaver i samlet flok vil spadsere fra J. F. Kennedys Plads via Boulevarden og Nytorv til haven ved Aalborghus Slot. Her bliver der hygge og underholdning. Bl.a. dukker Poul Aage Hersland op og synger for og med børnene. Ved samme lejlighed bliver den børnehave, der næste år skal have "Vandrefanen", udtrukket. Det er også den vindene børnehave, der næste år skal stå for det praktiske i forbindelse med afviklingen af børnenes Valdemarsdag. Om aftenen går det som sædvanligt løs med overrækkelsen af faner og fanedug på Aalborghus Slot. I år bliver der overrakt tre store faner, 11 mellemfaner, en børnefane og fire faneduge. Derudover har Aalborg Svømmeklub fået lov til at "arve" den fane, der blev til overs, da AG, Aalborg Gymnastikforening lukkede. Arrangementet på slottet slutter med en fanemarch til Budolfi Kirke, hvor der er gudstjeneste. For første gang er det i år Henrik Westen-Jensen, der i sin egenskab af lokalformand for Danmarks-Samfundet, der byder velkommen og slutter af. Han har afløst Arne Odgaard, der i mange år bestred posten. Arne Odgaard er i dag med i Danmarks-Samfundets overstyrelse, hvor han er hovedkasserer.