Lokalpolitik

Fester i skyggen af økonomiske bekymringer

Lokarkiv i Thorup fejrer de første 25 år med frygt for at måtte droppe udvidelsesprojekt

THORUP:Når det lokalhistoriske arkiv i Thorup på lørdag fejrer 25-års jubilæet med en udstilling og reception, vil det ske i skyggen af de økonomiske bekymringer, der i øjeblikket plager folkene bag arkivet. Arkivbestyrelsen og den daglige leder af arkivet, Hans Jørgen Melvej, står således p.t. med en gylden chance for at realisere et længe ønsket nyt projekt, "Nutid og fortid - hånd i hånd". Men selv om der allerede er indsamlet og lovet støtte til at betale for langt størstedelen af de påkrævede cirka 750.000 kr. til projektet, så står dette til at måtte skrinlægges, hvis ikke der fra lokal side også ydes en offentlig støtte til projektet. Og det er der ikke p.t. udsigt til. Masser af støtte udefra Folkene bag lokarkivet har indtil videre indsamlet et støttebeløb på 585.000 kr., hvoraf det største tilsagn om støtte er på 375.000 kr. fra EU via den såkaldte Artikel 33-pulje. Denne støtte er imidlertid betinget af, at der også skydes 300.000 offentlige kroner i projektet, og her har den statslige lokale- og anlægsfond sagt ja til at bidrage med et beløb på 100.000 kr. Tilbage står så behovet for at finde andre 200.000 støttekroner lokalt, og her har Hans Jørgen Melvej & Co. rettet blikket imod Dronninglund Kommune. Nej fra borgmester Her melder borgmester Mikael Klitgaard (V) imidlertid i første omgang hus forbi. - Vi kan ikke bare tage et greb i kommunekassen og støtte det her. Der er jo mange tiltag, der kan få støtte udefra, hvis støttebeløbet matches af kommunen, og hvis vi sagde ja til dem alle, ville det blive en dyr fornøjelse for kommunen, siger han. Alternative muligheder Mikael Klitgaard bemærker videre, at den kommunale hjælp måske kan gives på anden vis - som for eksempel ved at bidrage med kommunal arbejdskraft - og han peger i den forbindelse på, at der fra kommunal side er blevet tale om en alternativ form for kommunal støtte i forbindelse med tankerne om at flytte det lokalhistoriske arkiv i Hjallerup til nye rammer i Hjallerup Kulturhus. Her går den kommunale støtte ud på at overdrage et kommunalt kontor i kulturhuset til Hjallerup Lokalhistoriske Arkiv - en støtte, der på papiret svarer til 115.000 kommunale kroner. Ud over muligheden for en alternativ kommunal støtte til projektet i Thorup peger Mikael Klitgaard også på, at byrådet hvert år afsætter et beløb til brug i Museumsforeningen for Dronninglund Kommune - hvorunder lokalarkiverne hører. Det er derfor ifølge Mikael Klitgaard først og fremmest dér, at de på lokalarkivet i Thorup skal se sig om efter den ønskede, direkte økonomiske støtte. Det var i går ikke muligt at få en kommentar fra formanden for museumsforeningen, Birgit Sørensen, men Mikael Klitgaard erkendte over for NORDJYSKE Sriftstidende, at det nok også er tvivlsomt, om den ønskede, økonomiske støtte til Thorup-projektet vil kunne gives af Birgit Sørensen & Co. i museumsforeningsbestyrelsen. Frustreret arkivleder På lokarkivet i Thorup lægger Hans Jørgen Melvej ikke skjul på sin frustration over den nuværende situation. - Vi har faktisk formået at indsamle mere, end vi har behov for, når det gælder den statslige støtte og bidrag fra fonde og lignende , og derfor vil det også være utrolig ærgerligt, hvis vi på lørdag skal fortælle gæsterne, at vi bliver nødt til at give over en halv million kroner i lovet støtte væk, fordi vi ikke kan få en lokal støtte på 200.000 kr., siger han og fortsætter: - Det er ene og alene dét, der nu mangler, for at det her projekt kan blive til noget. Ikke engang flere indsamlede støttekroner fra private støtter kan hjælpe os på vej, og hvis ikke den lokale, offentlige støtte kan hentes hjem, bliver projektet ganske enkelt ikke til noget. Hans Jørgen Melvej & Co. har sat udgangen på januar måned som sidste frist for at få et svar på spørgsmålet om, hvorvidt der lokalt kan forventes en offentlig støtte eller ej til projektet i Thorup.