Festlig afslutning på sommeren

JERSLEV: 4H i Jerslev har holdt en festlig afslutning på sommerens aktiviteter. Afslutningen, der blev holdt i skolekøkkenet på Toftegårdsskolen i Jerslev, indledtes med fællesspisning, hvor der blev serveret pizza og frisk frugt samt kaffe og småkager. Fem børn havde haft opgaver, men kun de tre udstillede. Henriette Bertram og Tove Sørensen udstillede marsvin, mens Anders Vanggaard Pedersen fremlagde billeder og skriftligt materiale vedrørende pasning af en ko. Pigerne havde også fremlagt skriftligt materiale, hvori de redegjorde for pasning af marsvin. Det drejede sig ikke alene om dyrenes kost, men også placering af bur i forhold til lys og varme, pleje af pels og lignende. Ved afstemning blandt gæsterne om bedste udstilling vandt Anders Vanggaard Pedersen og fik som præmie overrakt et skrivesæt med diverse skriveredskaber. De unge medlemmer fik lov at fremsætte ønsker om aktiviteter i den kommende sæson. Her var fremstilling af græskarlygter et stort ønske i hobbyafdelingen. Desuden kunne de tænke sig at bowle, at komme i badeland og besøge Den gamle by i Århus. Bestyrelsen skal efterfølgende tage stilling til, hvilke arrangementer, der kan gennemføres. 4H-konsulent, Hanne Hedegaard, uddelte årsnåle til medlemmerne, hvoraf enkelte havde været med i 11 år. ruk