Festlig fødselsdagsfest for menighedsrådene

BRØNDERSLEV:Det var en festlig dag i Brønderslev Kirke, da 100-året for menighedsrådslovens tilblivelse blev markeret. Kirken var fyldt. Alle fire præster, Jens Fjendbo Jensen, Henning Kristensen, Mogens Bennedsgaard Hagen og Ole Skovgaard Sørensen, medvirkede i gudstjensten. De foretog handlingerne i kirken på skift. Også de to organister medvirkede. Lone Frederiksen og Vladimir Gaidai sad skiftevis ved orglet. Også kordegnene Henrik Kristoffersen og Lisbeth Graven skiftedes til opgaven, idet de læste henholdsvis indgangsbøn og udgangsbøn. Kirkens ungdomskor sang en kortekst lige efter prædikenen, et interludium. FDF-orkestrets messingblæsere underholdt med musik fra kirkens tårn forud for gudstjenesten, og de medvirkede også med musik under gudstjenesten. Efter gudstjenesten spillede FDF-orkestret 20 minutter på kirkepladsen. 110 deltog i den festlige kirkefrokost bagefter. Birthe Lund, der er tidligere landsformand for menighedrådsforeningen, trak linierne op omkring menighedsrådenes tilblivelse og historie. Menighedsrådet havde fået et par tidligere menighedsrådsmedlemmer i Brønderslev til at fortælle om deres tid i Brønderslev Menighedsråd. Harald C.R. Thomsen fortalte om sine mange år som medlem, om en periode, hvor opførelsen af Menighedshuset var en af de store begivenheder. Preben Hansen fortalte om sine 19 år i menighedsrådet. Han var med til at anskaffe ny messehageler, ligesom det blev besluttet at anskaffe de kandelabre, der anvendes til begravelser. Ligeledes blev kirketårnet repareret i den periode, Preben Hansen var med.