EMNER

Festliggør Grundlovsdag

Af Ib Nellemann Nørre Hovensvej 29, Aabybro, formand for Venstre i Jammerbugt Kommune GRUNDLOVSDAG: Hvis vi skal prøve, at sætte os ind i hvorfor Grundlovsdag er en vigtig begivenhed, er vi nødt til, at rejse en rum tid tilbage i tiden. Rejsen begynder i år 1241, hvor Valdemar Sejr ved et rigsforsamlingsmøde i Vordingborg gav danskerne den første nedskrevne lov, Jyske Lov. Denne lov blev fundamentet for det retssamfund vi kender i dag og loven blev brugt helt frem til 1683, hvor den blev afløst af Christian V’s Danske lov. Selv om Jyske lov fandt anvendelse helt frem til 1683, blev Kongeloven i 1665 indført og den blev til fordi man indførte enevælden i 1660. Enevælden varede frem til 1849. Selve Kongeloven blev først færdig i 1665 og gav kongen al magt over lovgivning, embeder, skatter og afgifter, krigsførelse og over kirken. Kongen var kun ansvarlig over for gud. Den danske konge var med denne lov, den konge i Europa med mest magt. Hen ad vejen fik vi i Danmark det der kaldes oplyst enevælde. Vi fik reformer der gav ”almindelige” borgere mere indflydelse. Dengang var størstedelen af den danske befolkning bønder og de fleste af dem kunne ikke læse eller skrive. Først i 1814 får danskerne en skolelov, som gav mulighed for, at gå gratis i skole. Mange steder i Europa blev enevælden i slutningen af 1700 tallet sat under pres. Mange steder både voldsomt og blodigt. Specielt i Frankrig og i Rusland. I Danmark skete forandringerne fra enevælde til folkestyre i fred og fordragelighed. Christian VIII der regerede Danmark fra 1839 til 1848 havde været opmærksom på hvad der skete ude i verden og i Danmark. Han tillod et begrænset by- og landkommunalt selvstyre. Samtidig opfordrede han sin søn Frederik VII til, at opgive enevælden. Frederik VII underskriver den 5. juni 1849 Danmarks Riges Grundlov. Den dag blev Danmark et af de mest demokratiske lande i Europa. Magten var delt i 3, den udøvende, den lovgivende og den dømmende magt. Samtidig fik borgerne stemmeret, ytringsfrihed, trykkefrihed, foreningsfrihed m.m. I de første år efter indførelsen af Grundloven, blev årsdagen fejret som en festdag. Det gør vi stadig – for det er stadig en festdag. Igennem mere end syvhundrede år er de rettigheder, vi som borgere i Danmark føler, er helt naturlige, blevet opbygget. Mange steder i verdenen er man ikke nået længere end vi var i året 1241. Det må da give stof til eftertanke og grund til, at festliggøre og markere Grundlovsdag. Venstre i Jammerbugt Kommune har traditionen tro valgt, at markere Grundlovsdag på Bratskov i Brovst. Arrangementet starter kl. 14:00 hvor Jammerbugt Kommunes Borgmester Mogens Gade byder velkommen. Herefter underholder ”Larsen & Engquist”. Vi får besøg af Direktøren for ”Visit Nordjylland” Lars Enevold Pedersen og Tina Nedergaard MF, der er Venstres folketingskandidat for Brønderslevkredsen, som Jammerbugt Kommune hører med til, begge holder en tale. I mellem talerne underholder Hanbokoret. Der kan købes kaffe og kage. Venstre i Jammerbugt Kommune håber, at mange vil møde op den 5. juni kl. 14:00 og være med til, at fejre og festliggøre denne dag. Alle er velkommen!