Festrus en gevinst for DVIF

Halballer og julefrokost gør Doense-Vebbestrup IF økonomisk stærk

Ø. DOENSE: Halballer og julefrokost er blevet en særdeles god forretning for Doense-Vebbestrup Idrætsforening. Så god, at DVIF for første gang i klubbens levetid fik økonomien til at hænge sammen - inden tilskud fra bankospil. Mere end 94.000 kroner tilflød klubkassen takket være balløvers glubende appetit både på dansegulvets og madbordets glæder. Dels fra syv halballer i Valsgaard Hallen, som DVIF selv står for. Dels fra den vellykkede julefrokost i Rosendalhallen med PS 12 som det musikalske trækplaster, der trak fulde huse akkurat som Sussi & Leo gjorde det i 2001. Her samarbejder DVIF med Rosendal IK. Takket være festlivets afkast sluttede DVIFs sportslige regnskab med et overskud på godt 1300 kroner. Oveni bidrager spillefuglene med andre 25.000 kroner som donation fra støtteforeningen DI 46. Dermed tilføres Doense-Vebbestrup IFs klubkasse i alt 26.335 kroner. I 2001 kom DVIF trods 82.000 kroner i afkast fra halballer og julefrokost og 55.000 kroner fra støtteforeningerne DI 46 og VGF ud med et underskud på 3000 kroner. Her trak investeringer i lysanlæg på 66.000 kroner i sagens natur godt fra. Udgifter trimmet - Vi har virkelig grund til at være stolte over at kunne lave overskud i en tid, hvor idrætsforeningerne på grund af voksende udgifter og vigende indtægter har vanskeligt ved at få økonomien til at hænge sammen, fremhæver hovedformand Carsten Brandt Andersen, Øster Doense. - Vi har trimmet udgiftssiden uden at skære nævneværdigt ned i aktivitets-niveauet - blandt andet ved selv at klare mere transport til Valsgaard Hallen, uddyber Carsten Brandt Andersen. Færre haltimer til indendørs fodbold dæmper ligeledes - omend nødtvungent - udgifterne. - På mange år har 2002 været et godt år for DVIF, og afdelingerne skal have ros for at holde budgetterne, sagde Carsten Brandt Andersen og kvitterede for de frivillige indsats ved festerne. De frivillige - Jeg indrømmer gerne, at det frivillige foreningsliv somme tider kan være hårdt ved os alle, og det tager mange timer af vores dyrebare fritid. Nogle gange synes man, at man har fået nok og har lyst til at smide det hele. Det er i sådanne øjeblikke, jeg gerne vil have alle frivillige i foreningerne til at tænke på det store netværk, man får opbygget ved at være aktiv - netop i det frivillige foreningsliv, mindede DVIF-formanden om. I forbifarten noterede han, at hovedkvarteret Tinghøj med et nyt fliseparti har fået et løft, ligesom en arbejdslørdag med 15 involverede forskønnede anlægget. Det sidste vil man gentage i år. - Vores klubblad Centring fortsætter det flotte arbejde, og vi er åbentbart inde i en trend, hvor der indkommer mere stof, end vi har plads til. Og så er det positivt, at vi omtrent har fordoblet antallet af passive medlemmer - heriblandt med flere tidligere aktive klubmedlemmer, der ikke længere bor på egnen.

Breaking
Megastore vinger skal fremstilles i Aalborg: Investerer 300 mio. kr.
Luk