Nørager

Festsalen er booket

Der er mange spændende planer og tanker i luften for det nye medborgerhus

NØRAGER:Kan man tillade sig at bedømme udfra forhåndsinteresse og reservationer ud i fremtiden, så er der tydelige tegn på, at det nye medborgerhus i Nørager bliver et attraktivt sted. Der er nemlig allerede flere reservationer på blandt andet festsalen til blandt andet kobberbryllup, guldbryllup samt to konfirmationer til næste år. - Der er også flere, der allerede har booket det til møder, og faktisk er det lejet ud første gang sidst i august. Men arkitekten har lovet, at håndværkerne er færdige til den tid, fortæller Birgit Jensen, der er formand for Væksthus-Nørager, som har stået for husets indretning samt ikke mindst for at skaffe den nødvendige finansiering. Væksthus-Nørager har netop været rundt på en indsamlingstur hos private, og det gav lidt over 54.000 kroner til inventar. Nu venter så turen rundt til de erhvervsdrivende i området. - Vi håber på, at det bliver et livligt hus, og der er da også allerede mange, som har givet forslag og idéer til, hvad der skal være i huset. Der er planer om musikarrangementer og foredrag en gang om måneden, og der kunne også være en god mulighed for de unge til at mødes et fælles sted. Samtidig vil der blive indrettet billardrum og netcafé, og det er blandt andet også meningen, at gruppen af flygtninge skal undervises i huset, fortæller Birgit Jensen, som tilføjer, at der bliver brug for en masse frivillige, som vil sørge for kaffe og andet. I det nye medborgerhus, som lige nu er ved at blive til virkelighed i den tidligere møbelforretning på hjørnet af Vestergade og Vestermarksvej, har Sund By Nørager og Væksthus-Nørager til huse. Lokalhistorisk Arkiv rykker også ind i det nye hus, og Birgit Jensen kan endvidere berette, at der i øjeblikket er en gruppe forældre, som arbejder på at få lavet en fælles eftermiddags-pasning for de børn, der er blevet for store til at være i skolens fritidsordning. Men lige nu arbejder håndværkerne på fuld tryk for at blive færdige til tiden - 1. august - og går alt efter planen, så er der åbent hus i det nye medborgerhus 7. august, hvor der også er Open By Night i Nørager. Helt hvordan man vil gribe indsamlingen hos de erhvervsdrivende an ved Birgit Jensen ikke endnu, men en ting er sikkert: de, der yder et bidrag til medborgerhuset, får en takke-sten i husets foyer, så man til evig tid kan se, hvem der bidrog til medborgerhusets inventar.