Lokalpolitik

Fey er jo fej

POLITIK:Straffelovens paragraf 144 - populært kaldet bestikkelsesparagraffen - lyder: ”Den der i udøvelse af dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv uberettiget modtager, fordrer eller lader sig tilsige en gave eller anden fordel, straffes med fængsel indtil seks år, under formildende omstændigheder med bøde”. Det betyder bl.a., at en politiker eller en formand for en kommunal havn som f.eks. Knud Størup, ikke privat må opnå økonomiske fordele eller gaver fra et firma, der samtidig leverer ydelser til det område, hvis interesser han skal varetage i kraft af netop sit offentlige hverv. Den betyder derimod ikke, at Knud Størup (UP) ikke privat kan efterspørge og købe en ydelse fra kredsen af offentlige leverandører. Hvis han betaler ydelsens normale markedspris, krænker han hverken lov, moral eller etik. Det vil tværtimod være naturligt at han til en privat ombygning hyrer et arkitektfirma, hvis arbejde han synes om også i sit offentlige hverv. Erik Fey skriver da også kujonagtigt i sin omtale af denne tildragelse i NORDJYSKE mandag 4. juni: ”... det er formentlig ikke ulovligt?” Nej, det er det ikke, og Feys feje tilføjelse om lovligheden holder da også ham og hans formentlig beskedne økonomi fri for en injuriesag. Feys gentagne useriøse indlæg om Knud Størup har udelukkende til formål at tilfredsstille den beskedne kreds af svorne Størup-fjender, der består af Det Konservative Folkeparti, et sammenrend af kværulantiske Hirtshals-borgere og dele af Socialdemokraterne og Venstre. Sidstnævntes kvababbelser i forbindelse med Hirtshals Kommunes økonomi forekommer i øvrigt mærkeligt. Partiet havde hele to repræsentanter - heriblandt Venstres gruppeformand i Hjørring Byråd, Per Harfeld, siddende i økonomiudvalget i Hirtshals Kommune. Betyder deres kritik, at de mener, at deres nuværende gruppeformand er en økonomisk ignorant? Og betyder Per Harfelds tavshed omkring sin rolle i Hirtshals Byråd, at han fornemmer, han er ”dead man walking” i Venstre.