FF igen fri fra nytår

Fiskeridirektoratets påbud udløber snart

HIRTSHALS:Påbudet, som har værert gældende siden slutningen af november, har bestemt været en lettelse for Fiskernes Fiskesortering, set i forhold til det forbud mod at modtage fisk om natten mellem klokken 22 og 8 næste morgen. Et forbud Fiskeridirektoratet udstedte et par måneder tidligere, og som på det nærmeste lammede virksomheden. Forbudet var begrundet i, at virksomhedens daglige leder Ole Jensen skulle have nægtet at udlevere enkelte papirer, og at han havde chikaneret kontrollørerne. - Påbudet om, at vi skal anmelde videresalg af fisk et par timer i forvejen, har da været til at leve med. Især set i lyset af, at der i december ikke sker så forfærdeligt meget. December er jo en årstid, hvor det blæser en del, og det lægger en naturligdæmper på fiskeriet, siger Ole Jensen. Han glæder sig alligevel til nytår, hvor påbudet ifølge den skrivelse, man modtog, da det blev indført, vil ophøre. -Vi har godt nok ikke hørt noget siden. Men jeg antager da, at det ophører, når der stod at det skulle gælde frem til 31. december, siger Ole Jensen. Afdelingsleder ved Fiskridirektorat Nords afdeling i Frederikshavn Allan Larsen har ikke mange kommentarer. - Det er rigtigt, at påbudet løber til 31. december. Men vi er endnu ikke nået dertil, så jeg kan endnu ikke sige noget om, hvad der herefter sker i sagen. Umideelbart betyder det, at påbudet ophører, men det er altså afhængig af om tingene er foregået på en fornuftig måde i påbudsperioden. Og det ser vi på, når perioden er slut, siger han. Afdeklingslederen antyder dog, at man også i direktoratets afdeling i Frederikshavn glæder sig til, at der bliver normale tilstande igen omkring Hirtshals-virksomheden. Ole Jensen og Fiskernes Fiskesortering i Hirtshals har heller intet hørt til den varslede politianmeldelse, som folketingsmedlem Niels Sindal (S), straks han fik nys om den, bad fødevarerminister Hans Christian Schmidt se på, Han ville gerne have en forklaring på, hvad Fiskeridirektoratet havde gjort for at løse striden i Hirtshals. Niels Sindal fandt nemlig, at sagen var kommet helt ud af propertioner, når direktoratet sådan kollektivt afstaffede fiskerne i en by. Det socialdemokratiske folketingsmedlem fandt, at den strid for længst burde være løst i mindelighed, uden politianmeldelse overhovedet, og allerhøjest som en bødesag. Ole Jensen har da heller ikke siden hørt noget som helst til den varslede poltianmeldelse. - Men jeg er nok også den sidste, der får noget at vide, konstaterer han.