Frederikshavn

FFI - SHI]

FFI mød]te top]hol]det fra Skibs]by Hø]je]ne, der især i 1. halvleg viste hvor]for de ind]ta]ger 1.plad]sen i pul]jen. SHI før]te for]tjent 6-1 ved pau]sen. FFI mød]te op til 2. halvleg som for]vand]let - og plud]se]lig var det SHI der var sat under pres. 2. Halvleg blev vundet af FFI med 3-1 - og fik dermed re]van]che]ret sig for 1. halvleg, selv]om SHI rej]ste hjem med de 3 point. Ugens Small Star blev Jep]pe Krogh, der ud]før]te et stort lø]be]ar]bej]de i både an]greb og for]svar.]