Patienter

Fiasko for behandling af depression over internettet

Et banebrydende forsøg i Vejle Amt med behandling af patienter med depression ved aktiv brug af internettet er blevet en fiasko. Som det første sted i Danmark søsatte psykiatrien i amtet i foråret 2004 et helt nyt behandlingskoncept, der skulle hjælpe de mange patienter, der lider af lettere og moderat depression, til at komme sig hurtigere bl.a. ved aktiv brug af internettet. Omkring en kvart million danskere lider af lettere og moderat depression, og der er derfor store perspektiver i behandlingsformer, der kan forbedre behandlingen til denne store gruppe. Tanken bag forsøget i Vejle Amt var via nettet at sikre tæt løbende kontakt mellem patienten, den praktiserende læge samt psykiateren, der skulle give den praktiserende læge tæt sparring om behandlingen. Samtidig var det målet med metoden - kaldet “Depcenter” - at patienterne og de praktiserende læger fik bedre muligheder for selv at søge viden om depressionssygdommen og dens behandling. I praksis skulle de praktiserende læger, der får en deprimeret patient ind, tilmelde ham eller hende til “Dep-center”. Det består af en åben hjemmeside med adgang til mange informationer om depression, behandling og hvad patienten selv kan gøre. På hjemmesiden er der desuden et lukket forum, hvor den depressive løbende kan registrere, hvordan det går, og teste sig selv for at se, hvilken retning sygdommen tager. Denne udvikling kan så løbende følges via nettet af den praktiserende læge, der dermed hurtigt kan gribe ind, hvis der ses tegn på, at det skrider i den forkerte retning med depressionen. Samtidig kan hjemmesiden bruges til kontakt med andre patienter, der lider af depression. - De praktiserende læger er omdrejningspunktet i forsøget, fordi de skal tilmelde patienterne. Og det er desværre mislykkedes at få lægerne med. Kun to ud af 206 praktiserende læger i amtet har medvirket, hvilket er under lavmålet. De praktiserende læger er desværre nok ikke modne til den type behandling endnu, mener idémanden bag det nye system, ledende overlæge Jørgen Tybjerg fra Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. Han tilskriver fiaskoen både tekniske hurdler i brugen af edb og en generel modstand blandt læger mod brugen af telemedicin i behandlingen. - Samtidig er der måske nogle læger, der føler, at psykiaterne på denne måde kommer til at kigge dem for meget over skulderen. Bundlinjen er i hvert fald, at vi kun har haft omkring 10 patienter med i forsøget, mens vi satsede på 100. Det er klart utilfredsstillende, og selvom forsøget nu alligevel evalueres, og vi herunder kigger på lægernes manglende deltagelse, forventer jeg ikke, at det fortsætter efter 1. januar. - Vi kan kun håbe, at tiden måske bliver moden til det om nogle år. Der er stort behov for en mere effektiv behandling af depression, som både griber folk, før de kommer for langt ud i en alvorlig og mere behandlingskrævende depression, og som samtidig involverer patienten selv mest muligt, siger Jørgen Tybjerg. /ritzau/