EMNER

FIF ud af idrætssamvirke i protest mod formand

FJERRITSLEV:Fjerritslev Idrætsforening, FIF, gør nu alvor af de trusler om udmelding af Idrætssamvirket for Fjerritslev kommune, der faldt på forårets generalforsamling i foreningens hovedafdeling og på repræsentantskabsmødet i idrætssamvirket. I begge forsamlinger kritiserede såvel FIF's formand, Søren Jensen, og formand for fodboldafdelingen, Leif Nielsen, i særdeles skarpe vendinger formanden for idrætssamvirket, Otto P. Kjær, for dennes udtalelser og ageren i forhold til den langtrukne sag om regnskabsføringen i Han Herred Fritidscenter. Af den den skriftlige udmeldelse, der gælder fra 31. december 2005 og er underskrevet af formand for FIF's fodboldafdeling Leif Nielsen, fremgår: - Baggrunden for FIF's beslutning er den ganske enkle, at et medlemskab af en interesseorganisation, som idrætssamvirket er, meget gerne skal føre noget positivt med sig. - Det mener FIF ikke er tilfældet med vort medlemskab af idrætssamvirket, idet formanden, Otto P. Kjær, konstant og vedholdende jagter og er imod alt hvad Han Herred Fritidscenter foretager sig. Hvad målet er, kan Fjerritslev Idrætsforening ikke finde svaret på, lyder det i opsigelsen. - FIF mener også, at det er tankevækkende, at idrættens førstemand i Fjerritslev kommune, Otto P. Kjær, kun er interesseret i altid at give Han Herred Fritidscenter negativ omtale. - Fjerritslev Idrætsforening mener derimod, at netop Idrætssamvirket skulle spille en konstruktiv og positiv rolle i forhold til Han Herred Fritidscenter - til glæde for det store frivillige og ulønnede arbejde, der foregår blandt andet i Han Herred Fritidscenter. - FIF er den største bruger af Han Herred Fritidscenter som idrætsforening, og vi ønsker ikke at være i en forening, der ALTID er i opposition til Fjerritslev Idrætsforenings "hjemmehal", lyder salutten fra idrætsforeningen. - Fjerritslev Idrætsforening tager det som en selvfølge, at kommunalpolitikeren Otto P. Kjær har den samme opfattelse af Han Herred Fritidscenter som formanden for Samvirkende Idrætsforeninger i Fjerritslev Kommune, Otto P. Kjær, har, slutter opsigelsen. nca