EMNER

Fifleri med virkeligheden

VALG:Igennem de seneste uger har der været fremført argumenter om, at valg til Folketinget er styret af kandidatens evne til at stjæle stemmer i andre kandidaters valgkredse. Umiddelbart synes argumentationen fornuftig nok, men den holder ikke vand ved et grundigere talcheck. Det fornemmes tillige, at det især er socialdemokratiske kandidater, der har behov for at kapre vælgere i andre kredse. Dette er heller ikke rigtigt. Ved folketingsvalget i november 2001 genvandt det socialdemokratiske folketingsmedlem sit mandat med 3273 personlige stemmer. Af disse var kun 300 personlige stemmer hentet uden for Hjørringkredsen (Hjørring, Sindal, Hirtshals). Erik Mortensen fik 2.973 personlige stemmer på sin hjemmebane, og det var vel i realiteten disse stemmer, der sikrede et genvalg. Disse tal siger jo dermed det modsatte af, hvad denne avis selv flere gange har skrevet og bragt videre på andres foranledning. Det samlede resultat af folketingsvalget for Socialdemokratiet kan ses på internetadressen: http://www.dr.dk/nord/drcar/sider/folketing/indexfolketing.shtml