EMNER

Fik en vej med i købet

LØKKEN:Beboerne på den nye villavej Dybet i Løkken skal selv stå for vedligeholdelsen af vejen. Den entreprenør, der i sin tid købte og udstykkede første etape af Dybet, købte hele arealet, også den vej der blev anlagt, og derfor er vejen privat. - Det kan godt ske at nogen, har overset, at de fik en vej med i købet, da de flyttede ind, erkender Kim Bach (UP), formand for teknisk udvalg i Løkken-Vrå. Løkken-Vrå Kommune har fået en henvendelse fra Andelsboligforeningen Løkken Golf Village’s advokat, Erik Bo Sørensen, der anmoder kommunen om at indkalde til vejsyn for Dybet for at sikre at alle beboere ved vejen bidrager til vedligeholdelsen. Der er 18 boliger på første etape af Dybet og 10 mere på vej i anden etape. Frem for at indkalde til et vejsyn, foretrækker teknisk udvalg at træffe beslutning om at hver grundejer har ansvaret for vedligeholdelse af ”sit eget stykke af vejen”, dvs. det stykke af vejen, som deres ejendom grænser op til. Denne beslutning sendes i høring hos de berørte grundejere i tre uger. Vedligeholdelsesforpligtelsen omfatter i øvrigt også belysning og snerydning. Kommunen overtager forpligtelsen for de parceller, der endnu ikke er solgt.