Fik ingen information om fødeklinik FØDSLER: Gravide har ret til information om alle tilbud i amtet

ØSTVENDSYSSEL:- Der er ikke noget i vejen med at føde på sygehuset i Hjørring. Men vi ville gerne have haft muligheden for at vælge Frederikshavn. Det siger Hørbyparret Pernille Friis og Michael Vejrup, der for godt to uger siden blev forældre til lille Amalie Nikoline. Under Pernilles første konsultation som gravid hos egen læge fik hun intet at vide om den jordemoderledede fødeklinik i Frederikshavn. - Lægen fortalte kun om, at jeg kunne føde på sygehuset i Hjørring, siger Pernille Friis. Hendes praktiserende læge, Torben A. Lemminger i Østervrå, husker ikke præcist hvordan samtalen forløb. - Generelt anbefaler jeg alle mine førstegangsfødende patienter, at de føder i Hjørring, hvor der også er læger til at tage affære, hvis der opstår komplikationer, siger han. Bekymring og undren Udtalelsen vækker bekymring hos amtsjordemor Lis Kristensen. - Alle gravide har ret til information om deres valgmuligheder. For det er kvinden selv, der skal tage stilling til, hvor hun vil føde, hvis graviditeten er normal, siger Lis Kristensen. Også hos Margrethe Møller, som er overlæge på gynækologisk-obstetrisk afdeling i Aalborg og specialeansvarlig i obstetrik, vækker det undren, at gravide ikke får den information, de har krav på. - Man kan selvfølgelig ikke fraråde den praktiserende læge at give sit råd, men den praktiserende læger bør først og fremmest fremlægge mulighederne for normalt gravide, så de selv kan vælge, og hvis de så spørger om råd, kan lægen sige, hvad han selv ville foretrække, siger hun. Komplikationer Hvad angår faren for komplikationer er det ifølge Margrethe Møller meget sjældent, at de opstår uforudset. - Blandt andet er det et krav til jordemoderen på en fødeklinik, at fødslen hele tiden skal gå fremad. Er der bare det mindste tegn på at fødslen går i stå eller der for eksempel kommer blødning skal den fødende overflyttes, siger Margrethe Møller og understreger, at en jordemoder er uddannet til at stå for den spontane fødsel, altså en fødsel, som kan finde sted på en fødeklinik, ligesom hun også er uddannet til at forudse, hvornår den gravide og barnet skal have hjælp udefra. - Intet, hverken fra erfaringerne i Frederikshavn eller fra litteraturen, taler for, at det er farligt at føde på en klinik, siger Margrethe Møller. Farligt Alligevel har de yngre læger på Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn i NORDJYSKE Medier udtalt, at det er farligt at føde på fødeklinikken i Frederikshavn. Dertil siger Margrethe Møller: - Jeg synes, det er bedst, når det er jordemødre eller fødselslæger, der udtaler sig om fødselshjælp. Disse yngre læger skal kun hjælp i livstruende situationer med at give førstehjælp - de kommer for eksempel aldrig til at foretage et kejsersnit. Undersøgelse Nordjyllands Amt er netop i færd med at undersøge, hvorfor der ikke er stor søgning til fødeklinikken i Frederikshavn - om det skyldes medieomtale, råd fra de praktiserende læger, mangel på information om fødeklinikken eller i det hele taget modvilje mod at føde et sted, hvor der ikke er tilknyttet fødselslæger.