Fik Klumpes lille fætter i garnet

Tropisk fisk, der er i familie med klumpfisken, fanget til Nordsømuseet

HIRTSHALS:Med få ugers mellemrum har fiskere fået to eksemplarer af aftrækkerfisken - der er en fætter til klumpfisken - i deres garn. Den ene lever nu i et af Nordsømuseets akvarier langt fra sit hjemlige farvand. Det vil nok være forhastet at konkludere, at den globale opvarmning er årsag til, at en fisk, der egentlig hører hjemme i varmere have, pludselig har vist sig ved Nordjyllands vestkyst, mener biolog Henrik Flintegaard fra Nordsømuseet. Men han understreger, at der dog næppe kan være tvivl om, at en tilpas høj havtemperatur her i efteråret har været medvirkende til, at en såkaldt aftrækkerfisk nu kan nyde livet i et af Nordsømuseets akvarier. Aftrækkerfisken kommer meget sjældent længere mod nord end den Engelske Kanal. Det er derfor ikke underligt at den var fuldstændig ukendt for de to fiskere, der inden for de sidste uger har fået den sjældne fisk i garnet. Det lykkedes i begge tilfælde fiskerne at bringe fisken levende i land, og ved henvendelse på Nordsømuseet i Hirtshals fik man sat det rette navn på fisken. - Det ene eksemplar døde dog efter få dage, mens den sidst ankomne nu kan ses på Nordsømuseet, siger Henrik Flintegaard. Aftrækkerfisk, hvoraf der findes mange forskellige arter, er beslægtet med klumpfisken, der gennem tre år var Nordsømuseets helt store attraktion. Begge arter tilhører en gruppe, der kaldes "fastkæbefisk". Fælles for de to fisk er bl.a. den meget lille mund og mangelen på bugfinner. Aftrækkerfisken bliver sjældent mere end 40 cm lang, og kan næpppe tiltrække samme opmærksomhed som klumpfisken, der - inden den omkom under branden i 2003 - nåede op på en vægt på 290 kg. Aftrækkerfisken har fået sit navn på grund af en speciel konstruktion af den forreste rygfinne. Finnen er forsynet med tre pigge, hvor den forreste kan "låses fast" i oprejst stilling. Den bageste pig virker som "aftrækker" - når man trykker på denne, udløses låsemekanismen til den forreste, der da igen kan lægges ned.