Børneporno

Fildeling af børneporno kan give høj straf

KØBENHAVN:Hvis man udveksler børneporno via de populære fildelingsprogrammer som for eksempel Kazaa, så er det det samme som "udbredelse." Det vurderer lektor i strafferet ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard. I så fald kan straffen under særligt skærpende omstændigheder gå op til seks års fængsel. I en konkret sag skal Københavns Byret torsdag tage stilling til, hvor hårdt fildeling af børneporno skal straffes. En københavnsk mand er sigtet for at havde gjort børneporno tilgængeligt for andre via fildeling. Og hvis han dømmes skyldig i udbredelse af børneporno, kan det få konsekvenser for mange mindre sager. Tidligere har man nemlig lagt antallet af billeder til grund for straffens længde. Men hvis en person for eksempel kun har to billeder liggende, og der så har været 1000 personer inde på hans computer og hente kopier af de to billeder. Så har manden i realiteten været med til at distribuere 2000 eksemplarer. Hvis han derimod har downloaded et billede og flyttet det væk fra den mappe, som fildelingsprogrammet bruger, kan andre ikke hente det. Og så er han "kun" skyldig i besiddelse af børneporno. Den nye strafferamme på seks års fængsel forudsætter blandt andet, at udbredelsen har været af "mere systematisk eller organiseret karakter". Det juridiske spørgsmål i sagen i Københavns Byret bliver derfor: Hvordan skal man i fremtiden måle mængden af børneporno, og: Er fildeling systematisk udbredelse af børneporno. - Der kan næppe være berettiget tvivl om, at tilladelse af fildeling over Internet ved anvendelse af særlige programmer er "udbredelse" i straffelovens forstand. Om der i det konkrete tilfælde er tale om "udbredelse af mere systematisk eller organiseret karakter", afhænger nok ikke af teknologien, men af mængden af materiale og aktiviteternes eventuelle netværkskarakter, siger Jørn Vestergaard. /ritzau/