Dronninglund

Film på programmet

Det lokale menighedsråd er vært, når der i eftermiddag tages fat på en ny række af senioreftereftermiddage i Dronninglund Sognegård. Der lægges ud med en filmdag, hvor der blandt andet ses nærmere på at være barn i 1920'erne, på Storm P's opfindelser og på Karen Blixens egen fortælling om sine fortællinger.