Film

Filmkonsulenter får klarere regler

Et klart flertal af de partier, som stod bag filmforliget i efteråret, har sagt god for et oplæg fra filmbranchen, der skal præcisere en række punkter i forbindelse med tildelingen af filmstøtten og filmkonsulenternes arbejde. Oplægget var udarbejdet af Det Danske Filminstitut (DFI) samt de organisationer, der repræsenterer producenterne og instruktørerne. DFI's ledelse skal nu omformulere hovedpunkterne i det fælles oplæg til en bekendtgørelse, som ordførerne præsenteres for efter sommerferien. Efter mødet hos kulturminister Brian Mikkelsen (K) sagde Socialistisk Folkepartis ordfører, Ole Sohn, at der i vid udstrækning bliver tale om at præcisere en række forhold, som allerede i dag er gældende i praksis. - Men det er helt fint at få nedfældet, at når et projekt har fået penge fra én af konsulenterne, så vurderes det herefter flere steder i systemet, inden optagelserne kan gå i gang. Der har været nogen kritik af, at hvert projekt var totalt afhængigt af en enkelt konsulents indstilling, men sådan har det altså heller ikke fungeret i praksis, anfører Ole Sohn. Som noget nyt udarbejdes der etiske retningslinjer for konsulenternes arbejde. Men også her er der reelt tale om en præcisering af den forvaltningslov, filmkonsulenterne hele tiden har været underlagt. I det fælles oplæg på dette punkt hedder det bl.a., at konsulenterne, når deres ansættelse på filminstituttet er ophørt, ikke bør tage ansættelse på film, som de har indstillet til produktionsstøtte. - I oplægget konkluderer branchen overordnet, at vi har en god ordning, som det vil være meget vanskeligt at forbedre. Det er mit parti enigt i, men vi må konstatere, at selv efter det brede forlig, som vi indgik, har det været svært at skaffe arbejdsro i branchen. Og det ændrer den ny bekendtgørelse næppe på, siger Socialdemokraternes ordfører, Jytte Andersen. /ritzau/