Børneporno

Filtre mod børneporno undersøges

Rådmand advarer imod at begrænse søgemuligheder

AALBORG:Er det muligt at forhindre brugerne af bibliotekets computere i at hente børneporno uden at begrænse deres legale jagt på alle andre slags informationer? Hidtil har svaret efter Aalborg Kommunes vurdering været nej, men skole- og kulturrådmand Nils Bell (V) vil nu bede Biblioteksstyrelsen vurdere, om nye tekniske metoder gør filtreringen mulig. Det sker på opfordring fra en række medlemmer af skole- og kulturudvalget, som er bekymrede for, om nogle brugere af kommunens biblioteker henter ulovlig børneporno ned fra internettet. - Det er vel svært at bedømme problemets omfang. Men blot dét, at muligheden findes, bekymrer mig, siger SF'eren Henrik Nielsen. Mai-Britt Iversen (S) skriver i et brev til Nils Bell, at hun er klar over, at det er svært at sætte filtre mod børneporno ind. - Men ikke desto mindre er det vores pligt. Det har intet at gøre med ytringsfrihed, at man opretholder denne mulighed, når nu det er ulovligt at besidde børneporno, fastslår Mai-Britt Iversen. Sex kan være o.k. I et læserbrev i NORDJYSKE Stiftstidende i går skrev bibliotekschef Mona Madsen, Birkerød, at man på det sjællandske bibliotek med held har anvendt et danskudviklet netfilter. - Men, siger Nils Bell, måske anlægger vi og folkene i Birkerød ikke helt den samme grænse for, hvornår et filter virker eller ej. Først på året testede vi i Aalborg et sådant netfilter, og det virkede ikke, fordi det efter vores mening filtrerede for meget fra. - Man skal huske, at bibliotekerne har en forpligtelse til at give borgerne mulighed for at søge informationer om mange ting. Det kan også være seksualvejledning, en borger søger, og derfor kan man ikke blot forbyde enhver søgning, hvori ordet "sex" indgår, siger rådmanden. Nils Bell forstår godt, at diskussionen dukker op i kølvandet på flere sager om overgreb mod børn, og han har som nævnt bedt Biblioteksstyrelsen redegøre for den nyeste information på området. Men han advarer samtidig imod, at der træffes forhastede beslutninger på et for løst grundlag. - Der skal ikke herske tvivl om, at børneporno er afskyeligt. Jeg er imidlertid bange for, at man kan komme til ved en her og nu-beslutning at bryde med det meget vigtige princip om, at bibliotekerne skal sikre borgerne fri adgang til informationer, siger rådmanden.