Havne

Fin afslutning på havnesagen

Som naboer til Sæby Havn kan vi kun glæde os over, at teknisk udvalg - og byrådet - ærligt indrømmede, at den tiltænkte placering af de skurlignende bygninger ved "Pakhuset" i virkeligheden var en rigtig dårlig idé. De havde ikke rigtigt været opmærksomme på problemet, men påtænker nu en mere langsigtet plan, og en mere diskret placering af skurene. og så ved samme lejlighed, komme med en løsning på de trafikale problemer, der helt sikkert kommer. For det strømmer som aldrig før, ned til havnen med biler. Placeringen af de skurlignende bygninger lige ud for "Pakhuset" var så tæt på at være på plads som overhovedet muligt, da politikerne blev opmærksomme på "brøleren". Det skal retfærdigvis siges, at naboerne til havnen heller ikke havde været opmærksomme på dette. Og frem for at tænke: "Ærgerligt, det er der ikke noget at gøre ved", tog flere politikere en tur ned omkring havnen, her forudså de, hvorledes det ville ødelægge udsynet til den del af havnen, uanset hvilken vej, man kommer kørende fra, og øge de trafikale problemer - og handlede resolut derefter. Godt gået. Vi er ikke i tvivl om, at teknisk udvalg med den nye tænkepause, vil finde en god løsning til alles tilfredshed.