Fin interesse for nyt lys-center

Erhvervsliv, EUC Nord og Aalborg Universitet er med i ny bestyrelse

FREDERIKSHAVN:30 mennesker med interesse i at udvikle lysteknik var mødt op til den stiftende generalforsamling i Lysteknisk Innovationscenter, LTIC. - Det var en større interesse, end vi havde regnet med, og det viste sig, at de fremmødte havde andre planer med organiseringen end vi oprindelig havde forestillet os, fortæller erhvervschef Jørgen Ove Jensen fra Frederikshavn Erhvervsråd, der har taget initiativet til det nye samarbejde mellem erhvervslivet, Frederikshavn Kommune og nordjyske uddannelsesinstitutioner. Egentlig var det meningen, at man skulle vælge en bestyrelse og et repræsentantskab til centret. - Men der var et ønske for deltagelse i arbejdet løbende, så i stedet for at vælge et fast repræsentantskab på 12 medlemmer, blev vi enige om at holde medlemsmøder løbende, hvor alle kan deltage og dermed bidrage med ideer til arbejdet i LTIC, forklarer Jørgen Ove Jensen. 11 personer stillede op til bestyrelsens syv pladser og to suppleantpladser, og efter valget, stod det klart, at man havde fået en bred repræsentation i bestyrelsen, da både erhvervslivet, kommunen og uddannelsesstederne var med. De syv medlemmer af bestyrelsen blev Neil Jacobsen fra EUC Nord, Bent Jensen fra Martin, Bo Stjerne Hansen fra instituttet for arkitektur og design på Aalborg Universitet, Mikael Jentsch fra Frederikshavn Kommune, Morten Pedersen fra Lysteknisk Selskab og Solar, Søren Tjønneland fra Roblon og Tonny Stordal Johansen fra Strandby El-teknik. De to suppleanter blev Lars Hostrup fra firmaet af samme navn og Sanne Løfquist fra Danled i Vadum. Den ny bestyrelse har endnu ikke holdt konstituerende møde, men det sker snarest. - Vi regner med, at den nye formand skal præsenteres til et arrangement 9. november i forbindelse med lysfestivalen, siger Jørgen Ove Jensen. Udover at konstituere sig skal man også ansætte en direktør for det nye center ligesom der skal findes lokaler. - Her forestiller vi os at centret skal leje sig ind hos Frederikshavn Forsyning, men det skal bestyrelsen afgøre, siger erhvervschefen. Lysteknisk Innovationscenter har et budget på 12,5 millioner til udgangen af 2010. - Og da vi allerede har fået fem millioner kroner fra vækstpakken skal der altså være en egenfinansiering på syv millioner blandt andet fra medlemskontingenter og fonde, oplyser Jørgen Ove Jensen. Indtægterne skal også findes i forbindelse med lysfestivalen, som bliver lagt ind i det nye centers regi. Der både er en deltagerbetaling og man kan søge offentlige midler til festivalen. Således er der i 2006 indregnet et tildelt tilskud på 400.000 kroner fra den regionale kulturaftale og kulturministeriet og 193.500 kroner i deltagerbetaling til dette års lysfestival, der finder sted fra 10.-26. november.