Fin økonomi trods lavt tilskud

SÆBY:Sæby-koret M.A.S. har holdt generalforsamling. Formand Arne Christiansen kunne i sin beretning glæde sig over, at det går godt for koret. Der bliver øvet flittigt hver mandag på Sæby Sydskolen. Koret har været ude til flere arrangementer og har nydt stor succes. Koret synger firestemmigt og har et stort repetoire. Blandt andet nyder koret at synge sange af Susanne Hegnsvang og Henrik Birk Aaboe. Ifølge formanden sange for sjæl og sanser. Korets nye navn Sæbykoret m.a.s. blev endelig godkendt på generalforsamlingen. Trods reduceret tilskud til aftenskolevirksomhed kan koretfastholde et lavt kontingent - også fordi ækonomie suppleres suppleres af beskedne honorarer for at stille op til koncerter og arrangementer. Arne Christensen oplyser, at koret fortsat har plads til nye medlemmer. På generalforsamlingen valgte man at melde sig ind i foreningen Dansk Folkekor for på den måde at kunne samarbejde med andre kor. Den økonomiske tovholder Lillian Andersen blev ligesom formanden genvalgt til bestyrelsen. Mona Kristiansen og Ole Petersen trådte ind i bestyrelsen. Generalforsamlingen sluttede med korsang. kjær