Fin og harmonisk

} PERLE: Blandt de præmierede bygninger i kommunen, som forleden fik kommunens bygningspris var tilbygningen til Lynghøj Efterskole, tegnet af Poul Lodbergs Tegnestue i Åbyhøj. Det hedder i begrundelsen for præmieringen, at bygningen tilbyder en række rumlige kvaliteter, opnået med enkle virkemidler. Glasgangen giver udkik og sammenhæng med gårdrummet og varieres af nicher. Klasserummene, deres størrelse til trods, beriges af stor rumhøjde og effektfuldt ovenlys.