Fin spejderdag på Tingheden

@$:BONDERUP:Omkring 100 børn, unge, forældre og bedsteforældre samt andre interesserde mødte op, da KFUM-spejderne Bonderup Gruppe havde arrangeret en festlig start på spejderåret med indvielse af en bålhytte på Tingheden. Der var først friluftsgudstjeneste, som blev forestået af sognepræst Inger Øeby med assistance fra en flok ulveunger, som for øvrigt havde været ude på grunden fra om lørdagen og overnattet i telte som rigtige spejdere. Seks af ulvene gjorde store øjne, da præsten bad dem tage sko og strømper af. Øjnene blev ikke mindre, da hun tog et vaskefad og et håndklæde frem og gik i gang med at vaske fødderne på dem alle seks. Der var næppe nogen af de yngre deltagere, der var bibelstærke nok til at vide, at det var en illustration af en beretning i det ny testamente om Jesus, der vasker disciplenes fødder. Et arbejde, som ellers var slavernes. Inger Øeby genfortalte beretningen og knyttede spejderloven til, hvori det hedder, at en spejder er hjælpsom. Efter gudstjenesten holdt grupperådsformand Kai Faarbæk en kort tale, hvor han gjorde rede for tilblivelsen af bålhytten. Han takkede alle, der havde medvirket i projektet lige fra tegnebrættet til opførelsen. Alle materialeudgifter er blevet dækket ind gennem tilskud fra Egnsbank Han Herreds Fond, Han Herreds Y"s Mens Club og Friluftsrådet. Formanden sluttede med at udtrykke et håb om, at hytten vil blive til glæde for spejderne i mange år fremover. Det berømte røde bånd var på plads. Det skulle dog ikke klippes men skæres over med en spejderdolk. Det blev gjort af den yngste tilstedeværende spejder, Casper Nielsen fra Manstrup. Samtidig tændte Kai Faarbæk ild i bålgryden midt i bålhytten som tegn på, at den nu er taget i brug. I løbet af eftermiddagen blev der stegt og spist pølser og bagt snobrød i lange baner i hytten, og der var mange anerkendende ord om de gode materialer og det gode håndværk, der havde skabt det fine resultat. Efter kaffe og kage samt en række markedspladsaktiviteter stillede alle spejdere sig op i deres enheder, og der blev foretaget oprykning til nye enheder. Der er i år en ret stor afgang af store spejdere. Til gengæld er der mange ny i enhederne for de yngste, bæverne og ulvene. På ledersiden er der tilgang af to forældre, Inge Pedersen og Per Holmgaard, som skal hjælpe i ulveflokken.