Fin vækst i Sydbank

KØBENHAVN:Sydbank-koncernen med hovedsæde i Aabenraa kan notere fremgang på alle forretningsområder og kom ud af første halvdel af 2003 med et overskud før skat på 454 mio. kr. mod 311 mio. kr. i tilsvarende periode sidste år. Resultatet forrenter egenkapitalen med 24 procent, og koncernens ledelse betegner da også resultat som meget tilfredsstillende. Uændrede tab på kunder, stigning i ind- og udlån med henholdsvis otte og syv procent samt ikke mindst en klækkelig stigning i handelsindtjeningen er baggrund for den pæne fremgang. Handelsindtjeningen er øget med 33 procent fra 240 mio. kr. til 320 mio. kr. Specielt omsætningen i obligationsmarkederne samt valuta- og pengemarkedsforretninger med erhvervs- og institutionelle kunder har vist betydelige vækstrater. Men banken har også oplevet en stigende investeringslyst blandt sine privatkunder. På baggrund af det gode resultat har Sydbank-koncernens ledelse opjusteret forventningerne for hele året til et resultat på mellem 500 og 575 mio. kr. Bankens ledelse understreger i halvårsregnskabet, at gevinsten ved finanskoncernen Nykredits overtagelse af de mindre pengeinstitutters realkreditinstitut, Totalkredit, ikke er medregnet i opgørelsen. Sydbanks ejerandel af Totalkredit er 10,38 procent, og det vil kunne give Sydbank en avance i størrelsesordenen på 530 mio. kr. - Resultatpåvirkningen for Sydbank i 2003 og årene fremover kan imidlertid først opgøres, når der foreligger en endelig aftale, skriver ledelsen. Aktiemarkedet tog godt imod opjusteringen af årsresultatet fra Sydbank. Aktien steg 11 kroner til kurs 675, men stabiliserede sig hurtigt i kurs 670. /ritzau/