Finanschef bekymret for fusion

Finanschef Peter Eg Petersen frygter utrygge forhold for medarbejdere

FARSØ:Allerede to år inden den kommunale strukturreform skal træde i kraft, er der problemer rundt om i forvaltningerne. Vesthimmerlands Kommune ser dagens lys 1. januar 2007, men allerede ved dette årsskifte skal medarbejderne i flere af forvaltningerne begynde med at arbejde i de nye organisationer - dog indtil videre med det samme arbejde. Og det er kommunaldirektør og finanschef Peder Eg Pedersen slet ikke tilfreds med. Han har sammen med finanschefterne fra de tre øvruge kommuner - Aars, Aalestrup og Løgstør - henvendt sig til fusionsorganisationen under Told/Skat. - Vi har erfaret, at en egentlig ønskerunde blandt medarbejderne af tidsmæssige årsager ikke kan gennemføres før 1. juli 2005, siger Peder Eg Pedersen. - Det tolker vi sådan, at der er en latent risiko for, at medarbejderne fysisk flytter arbejdssted, inden ønskerunden finder sted, siger kommunaldirektøren. Peder Eg Pedersen har fuld forståelse for, at projektgruperne i forbindelse med strukturreformen arbejder under pres, men han mener helt klart, at medarbejdernes situation vejer betydeligt tungere end andre forhold som it og lokaler. Men Peder Eg Pedersen kan også se andre problemer i forbindelse med den praktiske udførelse af arbejdet med den nye storkommune. - Vi tror, at der er en stor sandsynlighed for, at skatte- og inkassomedarbejderne i Vesthimmerlands Kommune risikerer at skulle flytte arbejdssted omkring 1. juli 2005, siger Peder Eg Pedersen. Han ser det som en risiko, at det fremtidige arbejdssted for medarbejderne bliver fjernt fra Vesthimmerland. - Vi kan frygte, at medarbejderne kommer til at høre under Skattecenter Thisted, og det vurderer vi ud fra, at der på hvert skattecenter skal være basisopgaver som svarer til de opgaver, som svarer til den enkelte medarbejders nuværende område, siger Peder Eg Pedersen. Han ser det som en ubetinget ret, at medarbejderne får deres ønskerunde inden de fysisk skal flytte. - Vi kan risikere, at vores medarbejdere måske skal køre til Thisted i en periode, og det betyder en daglig befordring på omkring 200 kilometer eller tre til fire timer på landevejen, siger Peder Eg Pedersen. Han opfordrer derfor både politikere og den statslige forvaltning til at gennemføre ønskerunden så hurtigt som muligt.