EMNER

Finansiel eksistenskrise

Jeg læste 16.10 et indlæg af Poul Andersen fra Hjallerup, som grundet en "tåbelig opposition" følte, at han måtte hive sin ellers aflagte skrivemaskine frem igen.

Det var nok en fejl, eftersom kritikken i indlægget var både usammenhængende og forkert. Poul Andersen argumenterer for, at Danmark er ansvarlig for den økonomiske krise på grund af krigsførelsen i Irak og Afghanistan. Finanskrisen skyldtes i høj grad usikre lån, og en global finanskrise kan umuligt tilskrives den lille mængde lande, der gik i krig i det forrige årti. Poul Andersen fra Hjallerup fremhæver, at det går meget bedre i Kina, Indien og Brasilien. Men man kan altså ikke bare tage økonomisk vækst for gode varer. Kina er et land med ca. en sjettedel af verdensbefolkningen og har derfor meget svært ved at brødføde dem alle. Faktisk er det sådan, at hvis Kina ikke årligt har en BNP-forøgelse på 8 pct., er det umuligt at holde landet kørende. Landet ville ryge ud i en direkte finansiel eksistenskrise. Så når Poul Andersen kritiserer den tidligere regerings finanspolitik, kan jeg oplyse om, at afskaffelsen af udlandsgælden samt skattelettelser, der har medført øget forbrug, netop har været med til at sikre et nationalt overskud. Det er et resultat, der ikke var kommet med naivt fokus på grøn politik eller mere velfærd.