Finansielt fokus på Irak

Arbejdsløshed 1. februar 2003 07:00

I det nuværende marked er det med at holde på hat og briller. Økonomisk afmatning og de såkaldte "geopolitiske risici" spøger fortsat på det finansielle marked - primært i form af faldende aktiekurser, krigstrusler i Mellemøsten og krisen omkring Nordkorea. Den kommende uge byder på flere historier i Irak-føljetonen. Bush annoncerede i forbindelse med sin tale til kongressen i sidste uge, at udenrigsminister Colin Powell onsdag den 5. februar vil fremlægge beviser for Iraks brud på sikkerhedsrådets resolution. På forhånd har det Hvide Hus meddelt, at USA ikke kan fremvise en "Smoking Gun", men at Powell vil fremvise materiale, der viser, at irakerne fortsat gemmer masseødelæggelsesvåben. Det finansielle markeds fokus er nu skarpt rettet mod den dag. Er beviserne overbevisende, vil det øge sandsynligheden for en samlet front fra FN's sikkerhedsråd mod Irak og en snarlig krig. Er beviserne ikke overbevisende, er der reelt kun to muligheder tilbage: USA (og England) går i krig uden FN's velsignelse, eller våbeninspektørerne får længere tid. Hvor vidt det bliver det ene eller det andet udfald, er umuligt at spå om, men får våbeninspektørerne mere tid, kunne det medføre et lidt mere roligt (og positivt) marked i de kommende uger. I stil med sidste uge har det finansielle marked dog nok at se til i forvejen. På aktiemarkedet begynder den amerikanske regnskabssæson at klinge ud og efterlader investorerne med indtrykket af selskaber, der leverede 4. kvartalsregnskaber, der lå over forventningen, mens udsigterne for fremtiden til gengæld var meget slørede. Kombineret med den aktuelle konflikt med Irak, der lægger en tung dyne af usikkerhed ud over det finansielle marked, er aktierne nu faldet tre uger i træk, (for Europa er det fjerde uge i træk). Investorerne er skæmt væk, og der skal sandsynligvis en eller anden form for afklaring af Irak krisen til, før der kan komme et mere varigt løft i markedet. I USA vil der i den kommende uge være stort fokus på mandagens ISM tal (den vigtigste ledende indikator for den amerikanske økonomi), og fredagens tal for udviklingen i arbejdsløsheden i januar. ISM tallet steg kraftigt og delvist uforklarligt i december, og der var sandsynligvis tale om en overreaktion. Ledende indikatorer fra delområder i USA har i de seneste uger vist et noget blandet billede af udviklingen i industrien. På den baggrund forventes et tilbagefald i ISM indekset til 53 oven på den største stigning i indekset siden 1991. Idet forbruget fortsat er i centrum, vil arbejdsmarkedsrapporten om fredagen dog hurtigt komme i fokus. Tallet i december skuffede fælt med et fald i beskæftigelse uden for landbrugssektoren (det såkaldte "non-farm-payroll" tal) på 101.000. Der er på forhånd forventet en lille fremgang på 50.000, mens arbejdsløshedsprocenten forventes at ligge uforandret på 6,0 procent. Der er dog lagt i kakkelovnen til en kraftig revidering af denne sats oven på de seneste måneders forværring af forbrugernes syn på jobudsigterne. Revideringen kom ikke i sidste måned, og der er dermed stor sandsynlighed for, at et pludseligt ryk opad i arbejdsløshedsprocenten fra 6,0 procent til op imod 6,5 procent vil finde sted i denne eller en af de nærmeste måneder. I Europa er vi også kommet til ugen, hvor der offentliggøres indikationer for, hvordan de europæiske indkøbschefer ser fremtiden (PMI tal om mandagen). Hertil kommer den første måling på inflationen i januar om tirsdagen, (som er meget afgørende for, om og i givet fald, hvornår ECB eventuelt sænker renten igen). Ugen byder endvidere på arbejdsløshedstal og ordrer fra Tyskland. Spar Nord forventer et lille fald i PMI og inflationen, hvilket vil øge sandsynligheden for endnu en rentenedsættelse i Europa, mens arbejdsløsheden i Tyskland forventes at stige og ordrerne forventes at falde en smule tilbage oven på en stor stigning i november. Endeligt er der pengepolitiske møder i England (Bank of England), Sverige (Riksbanken) og Euroland (ECB). Spar Nord forventer ingen ændring nogen af stederne. Generelt forventes udviklingen på det finansielle marked fortsat at være kraftigt præget af krigsusikkerhed og svage økonomiske nøgletal. Det peger dermed fortsat mod et stærkt obligationsmarked, et svagt aktiemarked og en stærk/stigende EUR.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...