Finanskrise rammer fiskeeksport

Skagerak Group regner med 20-30 procent mindre salg i 2009 og udskyder stort byggeri på havnen

Ny administrationsbygning på Hirtshals Havn (tegnet til højre) for Skagerak Group er udskudt til bedre tider på grund af finanskrisen. Planchetegning: Arkitektfirmaet Finn Østergaard

Ny administrationsbygning på Hirtshals Havn (tegnet til højre) for Skagerak Group er udskudt til bedre tider på grund af finanskrisen. Planchetegning: Arkitektfirmaet Finn Østergaard

HIRTSHALS:Finanskrisen er den direkte årsag til, at Skagerak Group har nedjusteret et oprindeligt forventet milliardsalg af fiskeprodukter med 20-30 procent næste år. - Finanskrisen er ikke bare et spørgsmål om flekslån. Det er hele finanssektoren på verdensplan. Banker, forsikringsselskaber og finansieringsselskabet holder igen, og det rammer mange virksomheder med mange medarbejder og stor eksport. Det er derfor vi må ty til det man med et udtryk fra sejlskibstiden kaldte at rebe sejlene, udtaler adm. direktør Iver Espersen, Skagerak Group. Den største umiddelbare virkning er et investeringsstop, hvor kun helt nødvendige investeringer i produktionen i Hirtshals og Skagen bliver gennemført. Samtidig er opførelsen af en ny administrationsbygning på Hirtshals Havn udskudt indtil videre, selv om arkitekten næsten er klar til, at der kan søges om byggetilladelse. Den nye administrations- samt velfærdsbygning efter branden for 3 år siden, skulle være hovedkontor for koncernen efter fusionen. - Vi mærkede allerede i sommer, at finansieringskilderne havde det svært, da vi skulle have finansieret den store fusion mellem de fire virksomheder, men det lykkedes alligevel at få fusionen på plads som det var hensigten, dog med store forsinkelser, oplyser Iver Espersen. Fusionen betyder at Essi er lukket og produktionen af sild er flyttet til Hirtshals og Skagen. Skagerak Pelagic, Skagen laver syrnede og marinerede produkter. Skagerak Pelagic, Hirtshals laver ferske og frosne produkter samt makrel og rogn - Nu mærker vi at finanskrisen er yderligere forstærket, idet eksportkreditforsikringsselskaber nedjusterer eller annullerer aftaler på mange af vore udenlandske kunder. Vi mærker også hvordan kunder bliver langsommere til at betale, og nogle lukker, fordi finanskrisen er over hele verden, understreger Skagerak Groups øverste chef, og fortsætter: - For en eksportvirksomhed er det en katastrofe, når en kreditforsikring inddrages, og specielt indenfor fisk, når vi skal konkurrere med Norge, der har alle kreditforsikringer i statens kreditforsikringsselskab GIEK. Tilsvarende er der i Danmark kun tilbage i statsregi eksportkreditfonden EKF, som finansierer store maskinanlæg og lignende i eksotiske lande, men fødevarer er ikke med. Derfor har Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening for få dage siden rettet henvendelse til Økonomi- og Erhvervsminister Lene Espersen for at få danske eksportører af fisk og fiskevarer ligestillet med norske eksportører via EKF. - Norge er en af dansk fiskeindustris største konkurrenter, og man kan spørge: Hvad vil regeringen med den danske eksport af fødevarer?, siger Iver Espersen. Skagerak Group direktøren tilføjer, at han håber finanskrisen vil være i bedring næste år, men de økonomiske eksperter spår at krisen vil tage op til flere år. - Oprindeligt regnede vi med et salg på 1 mia. kr. næste år, og vi har 500 medarbejdere. Jeg håber ikke det bliver nødvendigt at afskedige flere medarbejdere end dem, der er gået på grund af alder i kraft af fusionen. Min rolle lige nu er at styre skuden uden om orkanens centrum og nedjustere når og hvor det er nødvendigt med hjælp fra vore dygtige medarbejdere, slutter Iver Espersen.