Finanslov en gyser

Finansloven for 2012 er en gyser.

Den skal rette op på 10 års fejlslagen politik og forkerte antagelser om økonomiens udvikling. På den baggrund er der grund til alligevel at glæde sig over bevidste prioriteringer i den finanslov, der skal behandles i de kommende dage frem mod jul. Familier, børn og unge har fået plads i finansloven med henblik på at give et bedre afsæt til fremtiden. Konkret drejer det sig om: * Afskaffelsen af fattigdomsydelserne i vores sociale lovgivning. Hermed giver vi mulighed for at børn i familier på overførselsindkomster kan få en mere tålelig tilværelse, der giver lidt bedre plads til de valg, som i andre familier nærmest er selvfølgelige. f. eks. deltagelse i sports- og fritidsaktiviteter eller blot det at skabe grundlag for at tage en uddannelse. * Loftet over børne- og familieydelsen ophæves. I et samfund hvor udgifterne er høje i årene med små børn er det socialt skævt at ramme denne gruppe. Børn er en investering i fremtiden for både forældre og for samfundet. * Gratis livmoderhalskræftvaccine til unge kvinder op til 26 år. Det bør ikke være økonomisk bestemt om en ung kvinde opnår den sundhedsfagligt bedste beskyttelse mod kræft, derfor er det glædeligt at ordningen nu bliver uden brugerbetaling. * På sundhedsområdet afskaffes yderligere brugerbetalingen for hjælp til barnløse. Ud over at det er betænkeligt at udpege enkeltdiagnoser til brugerbetaling, så er det uforståeligt, at et samfund der er karakteriseret ved at have små årgange af børn og unge afskærer sig for muligheden for flere børn! * De unge skal i job og beskæftigelse. Derfor er det skridt i den rigtige retning at der afsættes penge til 1500 flere praktikpladser og skolepraktikydelsen til hjemmeboende unge over 18 år øges. *Indførelse af en øvre grænse for gymnasieklassers størrelse er et udtryk for at vi ønsker ordentlighed og kvalitet i de unges uddannelser. Alt er naturligvis ikke løst på 10 uger og én finanslov; men retningen er sat og den peger i den rigtige retning.