Finanslov nyt slag mod miljø

VK-POLITIK:Regeringens forslag til finanslov for 2004 er endnu et slag imod miljøet, som føjer sig til de voldsomme nedskæringer de sidste to år. Nu skæres der yderligere 32 mio.kr. (11 pct.) bare på selve driften i Miljøstyrelsen, 22 mio. kr. (15 pct.) på Danmarks Miljøundersøgelser og 106 mio. kr. (29 pct.) på Skov- og Naturstyrelsen. Sidstnævnte er i nogen grad kompenseret af øgede indtægter, som kommer oveni driftsbevillingen. Disse tal viser tydeligt, at regeringens påstand om, at der ikke skæres mere på miljøområdet end på andre statslige områder, ikke holder stik. Det er heller ikke muligt at gennemføre ved rationaliseringer. Det må nødvendigvis føre til indskrænkninger i det udførte arbejde. Således kommer Miljøstyrelsen nu ned på et niveau, der er ringere end i Schlüter-regeringens sidste år, hvor Per Stig Møller var miljøminister. Samtidig skæres der drastisk i særlige programmer. Miljøstøtten til Østeuropa skæres helt væk. Her er regeringens undskyldning, at nogle af de østeuropæiske lande nu kommer ind i EU og kan få støtte fra EU's kasser. Men så "glemmer" man Rusland, Ukraine, Rumænien, Bulgarien osv., hvor behovet for miljøstøtte fortsat er enormt. Det er tidligere påvist, at netop øststøtten har tjent sig ind, idet den har givet danske virksomheder en stærk position på fremtidens markeder i Østeuropa. Disse muligheder sætter man nu over styr. Puljen for Renere Produkter skæres helt væk. Herfra er der bl.a. er givet tilskud til udvikling af produkter med mindre farlige kemikalier, til fremme af miljømærkning, miljøstyring i industrien og offentlig grøn indkøbspolitik. Kun indsatsen for miljømærkning agter regeringen at fortsætte. Regeringen begrunder nedskæringen med, at den vil "reducere direkte erhvervstilskud til fordel for forbedring af erhvervslivets rammevilkår". Med andre ord, man erstatter tilskud til fremme af miljøformål med skattelettelser, som ingen positiv miljøeffekt har. Samtidig forringes danske virksomheders mulighed for at komme på forkant og dermed markedsføre sig på miljø i udlandet. Det er vigtigt i sig selv at gøre en indsats for miljøet. Dertil kommer, at regeringen forspilder mulighederne for at kombinere bekæmpelse af arbejdsløsheden med fremme af miljøet. Man kunne fremskynde renoveringen af vores utætte kloaknet og vandledninger samt det forsømte jernbanenet. Man kunne anlægge flere cykelstier og i det hele tiden forbedre færdselssikkerheden for cyklister og gående. Det kunne samtidig give et tiltrængt løft til folkesundheden, idet det ville give bedre muligheder for motion. Man kunne bringe udbygningen af havvindmøller og vedvarende energi i øvrigt tilbage på fuld styrke, samt skærpe kravene til energiforbruget i nye og renoverede bygninger. Alt sammen vil give øget beskæftigelse. I stedet vælger regeringen alene at satse på skattelettelser, som man så håber på vil skabe beskæftigelse gennem øget forbrug. Men en stor del af det øgede forbrug vil blive importerede varer, som ikke giver øget beskæftigelse. Dertil kommer, at et øget forbrug vil forværre miljøet frem for at forbedre det.