Planteavl

Finanslov rammer biavlere tredobbelt

VK-POLITIK:De to første år af sin periode skar regeringen de ting væk, der giver det mening at tro på en fremtid uden nedbrydende forurenings- og ressourceproblemer: Vedvarende energi, økologisk byggeri, lokal spildevandsrensning, græsrodsforskning, økologisk fiskeri og meget mere. Det var slut med meget godt for få penge. Biavlen er et godt billede på, hvordan regeringen fortsætter med at skære ned på alt, hvad der er godt uden at overveje de virkelige omkostninger. Danmarks Biavlsforening mister 600.000 kroner til forskning i pesticidfri sygdomsbekæmpelse. Halvdelen kom ellers fra EU som medfinansiering. Samtidig rammes Danmarks Biavlerforening af at 560.000 kr. til støtte for landbrugskonsulenter bortfalder. Også portotilskuddet på 200.000 kr. står foreningen til at miste. Biavlere er generelt ikke jordbesiddere og begunstiges derfor ikke over den nedsættelse af ejendomsskatterne som landbruget ellers kompenseres med. Miljøtilskud får biavlerne heller ikke noget af fordi de forurener ikke. Nytten af bestøvningen af frugttræer og markafgrøder med de mange bifamilier som biavlerne passer er stor og Biavlerforeningens arbejde for biavlerne med forskning, rådgivning og kurser er afgørende for fremtiden. Samtidig forestiller regeringen sig endda i oplægget til såkaldt "sameksistens mellem gensplejsede GMO afgrøder og andre afgrøder", at udstationering af bifamilier på GMO-marker skal hjælpe til at dæmme op for GMO-spredning med bier der flyver langt. I det lys synes det særligt uhensigtsmæssigt således at forsøge at ødelægge Danmarks Biavlerforenings arbejde. Med sin flirten med gensplejsede planter synes regeringen i øvrigt at være på Herrens mark. Når rapporten om, hvordan der kan sikres "sameksistens" som de kalder det, mellem GMO-bønder og alle os andre, må ty til at forsøge at regulere på, hvordan bierne flyver, så er det langt ude.