Uddannelse

Finanslov uden fremtid

Danmark skal op i uddannelsernes og forskningens verdensklasse, hvis vi skal sikre job til nutidens ældre og fremtidens unge.

Desværre har regeringen ikke viljen til at sikre, at vi når det mål. Vi ved, at danske virksomheder bliver udsat for stigende konkurrence fra lavtlønslande i Østeuropa og Asien. Den konkurskal vi dæmme op for. Det kræver, at vi er mere aggressive i vores invei uddannelse og forskning. Kun på den måde sikrer vi stigende dansk beskæfog erstatning for de arbejdspladser, som allerede er flyttet til udlandet. Finanslovsforslaget for 2005 indeholder ikke den satsning på uddannelse og forskning, som er helt nødvendig for at bringe Danmark sikkert ind i fremtiden. Kun en beskeden del af VK-regeringens initiativer er øremærket investeringer, vi også har gavn af på længere sigt – og de er kun alt for små plastre på de kraftige nedskæringer, regeringen har gennemført i de foregående år. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd dokumenterede for nylig, at regeringen har gennemført massive besparelser på uddannelsesområdet – især på de tekniske skoler samt på voksen- og efteruddannelse. De tekniske skoler har regeringen beskåret med i alt 310 mio. kr. På voksen- og efteruddannelserne er der sparet i alt 488 mio. kr. – eller hvad der svarer til 25.000 medarbejdere på efteruddannelse i en hel måned. I alt har regeringen skåret 1,4 mia. kr. af uddannelsesbudgettet. I finanslovsforslaget for 2005 foreslår regeringen en særlig indsat for de kortuddannede. Det er et positivt signal - men signalværdien er nok også den største. For man sætter kun 100 mio. kr. af til formålet næste år. Og det er langt fra nok til at dække de nedskæringer, VK-regeringen allerede har gennemført. På forskningsområdet ser det ikke meget bedre ud. Her vil regeringen bruge blot 22 mio. kr. ekstra næste år – og det bringer os ikke meget tættere på målsætningen om, at minimum 1 pct. af BNP skal bruges på offentlig forskning. Danmarks mange små- og mellemstore virksomheder har sjældent en egen forskningsafdeling og er helt afhængige af en særlig offentlig indsats for at sprede den viden, der bliver skabt på universiteter og forskningsinstitutioner. Vi har brug for masser af forskning, der udvikler ny teknologi til danske virksomheder, så de kan klare sig i den internationale konkurrence og udvikle nye styrker. Derfor er det dybt skuffende, at regeringen ikke har viljen til at sætte handling bag sine mange flotte ord. Finansloven for næste år er ikke forhandlet endnu – så der er stadig plads til forbedring. Desværre er udsigten for en ambitiøs finanslov ikke så lys. Manglende investeringer i fremtiden plejer jo ikke at være den store knast i finanslovsforhandlingerne mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Derfor er der absolut grund til bekymring.