Finanslovsaftale forbedrer vilkår

Vilkårene for små og mellemstore virksomheder blev forbedret med den finanslovaftale, regeringen og dets samarbejdspartier har indgået for 2011.

Aftalen indeholder en række initiativer, som forbedrer betingelserne for at drive erhverv i Danmark. Der er særligt fokus på de små og mellemstore virksomheder, der efter finanskrisen har savnet adgang til kapital. Uden adgang til kapital begrænses virksomhedernes vækst. Dette er katastrofalt for innovation og andre udviklingsaktiviteter og påvirker også i høj grad beskæftigelsen negativt. Regeringen vil gerne styrke væksten, og adgangen til risikokapital er derfor forbedret med finanslovsaftalen. Samlet set skal aftalen mellem staten og pensionsselskaberne styrke markedet med op til 10 mia. kr. Endvidere er der indgået aftale om en forlængelse af den midlertidige erhvervspakke, som især skal understøtte vækst og eksport. Dette skal ske med en målrettet indsats for at optimere finansieringsmulighederne for små og store mellemvirksomheder og ligeledes styrke de såkaldte kom-i-gang-lån. Selskabsskatten sænkes fra 30 til 25 pct. Det er vigtigt, at det danske erhvervsliv forbliver konkurrencedygtigt i en fortsat mere globaliseret verden. Derfor sænkes selskabsskatterne, så det forbliver attraktivt at beholde sine erhvervsaktiviteter i Danmark. Derved fastholdes og skabes danske arbejdspladser. Samlet set udgør disse tiltag en fordelagtig pakke til erhvervslivet, som beror på et ønske om at fremme vækst og udvikling og derved styrke beskæftigelsen blandt de hårdt ramte små og mellemstore virksomheder på Sjælland og i det øvrige Danmark.