Økonomisk kriminalitet

Finansmand må bøde 30.000 kr.

Frifundet for ulovlig handel med aktier - dømt for rod i bogføring

AALBORG:Sagen om et falleret finansfirma i Aalborg er ved at nærme sig en afslutning efter flere års efterforskning og talrige retsmøder. Retten i Aalborg har netop idømt selskabets reelle leder en bøde på 30.000 kroner for ulovligheder i selskabet Rasmussen & Büchler Fondsmæglervirksomhed A/S. Finansmanden var tiltalt for at have ladet fondsmæglervirksomheden drive aktiehandel, selv om firmaet ikke havde den fornødne tilladelse. Selskabet måtte kun handle med de finansielle instrumenter futures og optioner. På det punkt valgte retten dog at frifinde finansmanden for medansvar, mens han til gengæld blev dømt for at have ladet selskabets ansatte sammenblande kundemidler med selskabets midler. Retten fandt det også bevist, at han som den reelle leder havde et medansvar for rod i selskabets bogføring og regnskaber. Det syndige rod blev afsløret, da Finanstilsynet i juni 1999 kom på inspektion i fondsmæglervirksomheden med adresse i Gug. Efter rettens opfattelse opstod roderiet på grund af dårligt tilrettelagt arbejde og underbemanding. Som faktisk leder bliver finansmanden, som samtidig også var virksomhedens største kunde, dømt for grov uagtsomhed omfattet af straffeloven. Tiltalen lød på forsætlig overtrædelse efter straffeloven, men det mente retten ikke var bevist. Endelig bliver finansmanden også gjort medansvarlig for manglende registrering af over kunders ejendomsret til værdipapirer i selskabets depoter. Fængselspåstand afvist Men selv om der kun er sket frifindelse i et af de fire forhold, er advokat Michael Juul Eriksen tilfreds med resultatet. - Anklagemyndigheden havde krævet min klient idømt tre års fængsel og en bøde på 75.000 kroner, og sådan gik det langt fra. Min klient betragter det som lidt af en oprejsning efter så mange års kamp, men han overvejer dog, om der skal ankes til landsretten. Bagmandspolitiet havde krævet nordjyden idømt tre års fængsel med henvisning til, at han i forvejen har en dom for økonomisk kriminalitet. I 2004 blev finansmanden idømt to et halvt års fængsel i en såkaldt selskabstømmersag. En sag om skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed for cirka 48 millioner kroner. Et halvt års fængsel blev gjort ubetinget, mens resten af straffen blev gjort betinget. Anklagemyndighedens synspunkt har været, at med den ny sag burde den betingede del af selskabstømmer dommen veksles til en ubetinget frihedsstraf. Men det synspunkt er Retten i Aalborg ikke enig i. Retten vurderer nemlig, at selv om de to sager havde været afgjort under ét, havde det ikke udløst en længere straf. Fra Bagmandspolitiet lyder meldingen, at man med tilfredshed noterer, at der langt hen ad vejen er sket domfældelse i forhold til anklageskriftet, men også Bagmandspolitiet overvejer, om sagen skal ankes. Fondsmæglervirksomheden Rasmussen & Büchler blev startet i februar 1998 men fik kun en meget kort levetid. Allerede i juni 1999 var det forbi, og virksomhedens kollaps afslørede et syndigt rod med flere grove svigt. Siden er direktøren idømt fængselstraf og en bøde for sin rolle i sagen. Et bestyrelsesmedlem, der er i familie med finansmanden, har desuden vedtaget en bøde på 1000 kroner, og en tidligere ansat er idømt fire måneders betinget fængsel for mandatsvig.