Finansminister tavs

Skattepolitik 4. september 2002 08:00

HALS: Finansminister Thor Pedersen (V) vil ikke på nuværende tidspunkt blande sig i, om Hals Kommune må sætte skatten i kommunen op i 2003. Ikke engang en kommentar til sagen vil han endnu give. Det står fast, efter at NORDJYSKE Stiftstidende siden midten af sidste uge har forsøgt at få ministeren i tale for at få en kommentar til den planlagte skattestigning - en stigning, der af Socialdemokratiet i Hals Kommune gennemføres på trods af den borgerlige VK-regerings indførte skattestop. NORDJYSKE's forsøg på at få Thor Pedersen i tale nåede i fredags en foreløbig kulmination, da Finansministeriets pressechef, Carsten Mai, lovede, at ministeren ville være klar med en kommentar mandag formiddag. I weekenden kom spørgsmålet om mulige straffeaktioner imidlertid op igen på landsplan, og mens Thor Pedersen i radioen blev citeret for at være indstillet på at gennemføre straffeaktioner om nødvendigt, så advarede formanden for Kommunernes Landsforening (KL), Ejgil W. Rasmussen (V), imod dette. Samtidig noterede en borgmester på Sjælland sig, at et indgreb fra Finansministeriet kunne tvinge kommunerne til at hæve kommuneskatterne med dobbelt så meget som egentligt ønsket - for på dén måde at undgå den straffeaktion, som Thor Pedersen har lagt op til. Denne straffeaktion går ud på, at man fra statens side vil tilbageholde halvdelen af det merprovenu, som en kommune får ved at hæve skatten. Var spørgsmålet om eventuelle straffeaktioner derfor på ny blevet et landspolitisk varmt emne, så havde Thor Pedersen også mandag mistet lysten til at udtale sig om den specifikke sag i Hals Kommune til NORDJYSKE. Pressechef Carsten Mai kunne dog fortælle, at Thor Pedersen har i sinde at vente indtil midten af oktober for at se, om kommunerne og amterne ved deres budgetlægninger for 2003 har overholdt skattestoppet - og først derefter vil han tage stilling til, om der skal gøres noget fra regeringens side. Det hele under ét Carsten Mai kunne endvidere fortælle, at regeringens krav om et skattestop i kommuner og amter er tænkt som kommuner og amter under ét, og dermed underbyggede pressechefen borgmester Bent Sørensens (S) påstand om, at man i Hals Kommune godt kan sætte skatten op - hvis der vel og mærke samlet set ikke er tale om en skattestigning i kommuner og amter på landsplan. Bent Sørensen har i øvrigt i forbindelse med de planlagte skattestigninger i Hals Kommune planer om via KL løbende at følge skatteprocent- og grundskyldspromille-udviklingen i landets øvrige kommuner - for på den måde at se, hvad der er plads til af skattestigninger i kommunen. Han er i den forbindelse også klar til at flytte hele den planlagte skattestigning over på grundskylds-området, hvis det er det, der skal til. - Vi har af KL fået en telefonisk melding gående på, at det godt kan lade sig gøre. Så hvis vi helt vil undgå risikoen for straffeaktioner, kunne det være en måde at gøre det på. Men det ville godt nok være interessant, hvis vi havde en borgerlig regering, der fik os til det, slutter Bent Sørensen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...