Kirkepolitik

Finansministeren indkaldes til samråd om folkekirken

København, torsdag /ritzau/ Finansminister Thor Pedersen (V) bliver nu indkaldt til samråd i Folketingets kirkeudvalg for at svare på spørgsmål om det udgifts- og ansættelsesstop i folkekirken, som Kirkeministeriet netop har vedtaget. Det er SF's Margrete Auken, der indkalder til samrådet. - Jeg er chokeret over, at regeringen behandler folkekirken, som om den var en statslig virksomhed, siger hun til Ritzau. Når det er finansministeren og ikke kirkeministeren, som Margrete Auken indkalder til samråd, så er det fordi forslaget om udgifts- og ansættelsesstoppet er fremsat efter anbefaling af Finansministeriets Projektgruppe, der for tiden er sat til at administrere folkekirkens såkaldte fællesfond, der normalt administreres af Kirkeministeriet. - De plejer at sige, at vi har verdens bedste kirkeordning, men det er blevet mere tydeligt end nogensinde, at vi reelt er underkastet statens diktatur, siger Auken. Ansættelsesstoppet betyder, at alle nyansættelser og forlængelse af midlertidige ansættelser, herunder åremålsansættelser, samt omklassificering af stillinger kun kan ske, hvis der er søgt og givet dispensation fra Kirkeministeriet. Det glæder også for præstestillinger. Margrete Auken forudser, at det vil medføre kaotiske forhold mange steder i folkekirken og vil derfor bede finansministeren svare på, hvordan han forestiller sig at folkekirken skal løse sine opgaver i den kaotiske situation, der opstår, når man ikke må ansætte nye præster, i stedet for dem, der går på pension. Desuden vil Auken have finansministeren til at redegøre for, hvordan biskopper, provsteforeningen, præsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer har været inddraget i beslutningen. Udgifts- og ansættelsesstoppet, som gælder indtil videre, skal være med til at sikre, at fællesfondens budget for indeværende år bliver overholdt, men Auken mener, at man i stedet burde have hævet bidraget til Fællesfonden. - Det havde været det eneste anstændige, og så burde man i øvrigt have forsøgt at løse problemerne gennem forhandlinger med de kirkelige myndigheder, men det eneste, der er helligt for regeringen, er åbenbart skattestoppet, siger Margrete Auken. Også blandt folkekirkens biskopper møder initiativet undren. - Det her rammer folkekirken på livsnerven, på selve forkyndelsen, siger biskop Karsten Nissen, Viborg Stift, til Kristeligt Dagblad. Biskoppen over Roskilde Stift, Jan Lindhardt, forudser, at ansættelsesstoppet vil udmønte sig i kaos. - På længere sigt kan man ikke drive kirke på den her måde, siger han. /ritzau/