EMNER

Finanstilsynet advarer banker om risiko

København, fredag /ritzau/ Sproglig ændring af indledning og slug ------------------------------------------------ Flere danske pengeinstitutter udsætter sig for så stor risiko, at Finanstilsynet er bekymret. Efter tilsynets årlige undersøgelse af pengeinstitutternes såkaldte renterisiko har tilsynet gjort otte banker eller sparekasser opmærksomme på, at deres risiko er højere end gennemsnittet for branchen. De fem af dem skal aflevere en redegørelse til Finanstilsynet om sagen. Renterisikoen er udregnet som pengeinstitutternes tab ved en rentestigning på en procent. I gennemsnit har tallet gennem det seneste år været fire til fem procent af kernekapitalen. Men nogle af pengeinstitutterne er helt oppe på en risiko, der er højere end 15 procent af kernekapitalen ved en rentestigning på en procent. Desuden har tilsynet kontaktet pengeinstitutter, der ved en lille rentestigning ville få problemer med at overholde lovens solvenskrav på otte procent. Ifølge en meddelelse fra Finanstilsynet er det andet år i træk, at nogle af pengeinstitutterne har fået en henvendelse om problemet fra tilsynet. De fem pengeinstitutter, der skal aflevere en redegørelse, tilhører gruppen af de mindste. De mindste banker og sparekasser har i løbet af første halvdel af året øget deres udlån med 14 procent for de mindste og 10,3 for de næstmindste, mens de fem største pengeinstitutters udlån er faldet med 0,8 procent. /ritzau/