Finanstilsynet kræver ekstra nedskrivning

Boddum-Ydby Sparekasse skal stramme op på udlån.

Boddum-Ydby Sparekasse har fået pålæg af Finanstilsynet til at nedskrive yderligere 2,3 mio. kr. på sparekassens udlån.
Arkivfoto: Peter Mørk

Boddum-Ydby Sparekasse har fået pålæg af Finanstilsynet til at nedskrive yderligere 2,3 mio. kr. på sparekassens udlån. Arkivfoto: Peter Mørk

Efter en inspektion af Finanstilsynet i september er Boddum-Ydby Sparekasse pålagt at foretage nedskrivninger på yderligere 2,3 mio. kr. Det ryster ikke sparekassens direktør Svend Hansen, som imidlertid ikke er helt tilfreds med Finanstilsynet vurdering af sparekassens udlån. - Finanstilsynet har bedømt en del engagementer hårdere, end vi havde regnet med, siger Svend Hansen. Finanstilsynet kom endvidere frem til, at sparekassen skal have et større solvensbehov, end det fremgik af sparekassens halvårsregnskab. - Vi har opgjort solvensbehovet til 11,4 procent, men efter forhandlinger med Finanstilsynet blev solvensbehovet korrigeret til 16 procent, og da sparekassens faktiske solvens er på 21,6 procent, vil det sige, at Boddum-Ydby Sparekasse har en solvensfriværdi på 5,6 procent, og det er tilfredsstillende, og det er, hvad vi kan hensætte som en buffer til usikre udlånsengagementer, siger sparekassedirektøren, som fremhæver, at Boddum-Ydby Sparekasse ikke har nødlidende landbrug i udlånsporteføljen. - Vores udlån er til mindre landbrug, som heller ikke har investeret i schweizerfranc, og derfor har vi ikke kunder, som har tabt penge på den investering, påpeger han. Kunder påvirkes ikke Ifølge Svend Hansen får Finanstilsynets inspektion ingen indvirkning på sparekassens kunder og resultatopgørelsen for 2011. - Boddum-Ydby Sparekasse har de senere år afleveret et regnskab efter skat i plus, og det vil regnskabet også vise for 2011, siger Svend Hansen, der retter ind efter Finanstilsynets krav om opstramning. Protokol Finanstilsynet hæfter sig ligeledes ved bestyrelsens protokolføring. Finanstilsynet skriver "at sparekassens forretningsgang for værdiansættelse af sikkerheder samt at markere tydeligt i bestyrelsens forhandlingsprotokol, hvornår et engagement er efterbevilget af bestyrelsen." Hertil siger sparekassens direktør Svend Hansen, at bestyrelsen altid har tydeliggjort, når det var tilfældet. - Men vi har åbenbart ikke præciseret og gjort det tydeligt nok, og det vil vi naturligvis gøre i fremtiden, siger Svend Hansen, der afviser, at bestyrelsen har sløset med præciseringerne for efterbevilliger af udlån.