Forsikringsvirksomhed

Finanstilsynet strammer regler

KØBENHAVN:Den metode, som Danica opgør pensionskundernes betaling til koncernen på, bliver efter en stramning af reglerne sandsynligvis ulovlig fra næste år. Finanstilsynet kommenterer ikke på konkrete selskaber, men siger generelt om regelændringen. - Vi ser det som en præcisering af de eksisterende regler. Man kan ikke længere lade resultatet af syge- og ulykkes-forsikringen indgå i beregningen af risikotillægget. Hvis et selskab har et tab der, så skal tabet tages fra egenka-pitalen, siger forsikringsmatematisk konsulent Helle Holst fra Finanstilsynet. Finanstilsynet har haft en ændring til reglerne på området i høring i branchen. De eksisterende regler siger, at de to forretningsområder - syge- og ulykkesforsikring og livsforsikring - set over længere tid fungerer adskilt. Men stramningen af reglerne, som ventes at træde i kraft fra nytår, betyder, at penge fra de to forretningsområder overhovedet ikke må blandes sammen på noget som helst tidspunkt. Dermed vil den måde, som Danica opgør sit risikotillæg på i år ikke være lovlig til næste år.