EMNER

Find den rette bolig

En hel del husejere, som forbereder sig på den tredje alder, overvejer at sælge deres huse og flytte i en mindre bolig med måske mindre vedligeholdelse. - Men i den forbindelse er der mange spørgsmål. Hvordan og hvornår er det mest fordelagtigt at sælge og købe? Skal man vælge lejebolig, ejerlejlighed eller andelsbolig? siger Tage Due, formand for Ældre Sagen i Aabybro. For at få svar på spørgsmålene arrangerer Ældre Sagen mandag aften et orienteringsmøde om den rette bolig i den tredje alder med detagelse af en ejendomsmægler og en bankrådgiver. - De skal komme med oplæg og besvare spørgsmål, siger Tage Due om arrangementet, som finder sted i Aabybro Hallens selskabslokaler. Intet samlet tilbud Kommunen opretter ikke et samlet tilbud til de kontanthjælpsmodtagere, som har særlige behov og derfor ikke kan gå direkte ind på arbejdsmarkedet, oplyser Eva Rytter (S), formand for socialudvalget. - Inden vi tog stilling til, om vi skulle oprette et samlet tilbud, ville vi vide, hvor mange der er tale om. Og da det er under fem personer vil vi ikke have et samlet tilbud, men komme med særlige individuelle løsninger, siger hun. BIERSTED Forældre i sving Biersted IF's gymnastikafdeling søger forældre, som gerne vil give et nap med i det arbejde, der sikrer en lang række aktiviteter og fritidstilbud til deres børn, oplyser Pia M. Hansen, formand for gymnastikafdelingen. Den har årsmøde onsdag aften i Biersted Hallen, og der skal vælges to ny medlemmer til bestyrelsen, da Jan Pedersen og Eva Svendsen efter flere års arbejde ikke ønsker genvalg. - Vi har 140 medlemmer og er den største afdeling i Biersted IF. Vi begyndte i gymnastikafdelingen, fordi vores børn gik til gymnastik, og vi ville gerne hjælpe til med at sikre dette tilbud, siger Pia M. Hansen. - Men nu er vores børn blevet ældre og begyndt at bruge fritiden på andre ting, men vi sidder stadig i gymnastikbestyrelsen. Derfor så vi gerne, at yngre forældre også kom med i afdelingen, mens deres børn er små, siger Pia M. Hansen. GJØL Ny gylletank Teknisk udvalg har sagt ja til opførelsen af en gylletank på 590 kubikmeter ved en minkfarm på Gjøl. Dog er tilladelsen givet ud fra en forudsætning om, at tanken placeres 15 meter fra offentlig - og fem meter fra privat vej. Ansøgeren havde ellers søgt om at placere gylletanken fem meter fra både offentlig og fra privat vej delvist placeret i et afskærmende beplantningsbælte. BIRKELSE Valg i Venstre Venstres Vælgerforening i Birkelse holder mandag aften generalforsamling på Birkelse Kro. På valg er formanden Kenneth Holmager samt Karin Jørgensen og Jørgen Larsen. Alle tre er villige til genavlg. På mødet vil vælgerforeningens to byrådsmedlemmer, Annemie Pedersen og Aage Toftegaard, komme med indlæg til debat.