Find det bedste brænde

Ét er, at det er billigt at fyre med brænde. Noget andet er, at det også er godt for miljøet. Korrekt afbrænding af træ bidrager ikke til drivhuseffekten på samme måde som olie, kul og gas. Og det brænde, man køber, stammer fra udtynding i skovene, til gavn for en fortsat sund vækst for træerne. Men hvilket brænde er så det bedste? Alt træ, uanset sorten, brænder lige godt. F.eks. brænder et kilo tørt grantræ lige så godt som et kilo bøgetræ - gran fylder bare mere pr. kilo end bøg. At de enkelte sorter fylder forskelligt, gør nu ikke gran til et dårligt køb. Derimod skal du tænke i rummeter ved indkøb af brændet. I en kasserummeter træ ligger brændet hulter til bulter. Derfor kan der være meget luft mellem de enkelte stykker. En rummeter eller skovrummeter træ er til gengæld stablet brænde, hvor det kvantum brænde, du køber, er mere reelt - altså uden spildluft! Den herlige varme fra brændet er heller ikke afhængig af sorten, selv om man siger, at birk, elm, ask, eg og bøg er noget af det bedste. Vær hellere opmærksom på træets indhold af fugt. Godt brænde må højst indeholde 12-18 procent fugt. Så det vil være en rigtig god investering at anskaffe en såkaldt fugtmåler. Den ligner en mobiltelefon, men har to spidser, som stikkes ind i træet, og på displayet kan du herefter aflæse træets fugtindhold. Er det højere end 18 procent, er brændet i hvert fald ikke til øjeblikkelig brug. Under alle omstændigheder bør brænde lagres under halvtag i løbet af sommeren, hvor luftcirkulationen er optimal, og hvor træet beskyttes mod regn. Når efteråret banker på, vil brændet ikke længere tabe fugt på grund af vejret. Derfor bør vinterens forbrug af træ tages ind i et opvarmet rum eller opbevares mindst en uge i f.eks. stuen, før det puttes i pejsen. For at få størst udbytte af brændet skal pejsens/ovnens temperatur være høj. Og det kan man let se med det blotte øje: Flammerne fra det brændende træ skal være klart gule uden synlig røg. Set udefra - ved skorstenstoppen - må røgen højst ligne em. Ved optændingen skal ovnen derfor varmes hurtigt op. Brug rigeligt med spåner og kvas, og tænd op med små paraffinposer. Fyld kun ovnen halvt op med mindre brændestykker, og sørg for godt med luft mellem brænde og ovnvægge. Siden kan du lægge større brændeknuder i brændkammeret. Luk for lufttilførslen, når de gule flammer dør hen. Det sikrer, at stuens varme ikke suges op i skorstenen.

Forsiden