EMNER

Find dog en anden "legeplads"!

Radiomand tager til genmæle over for Stig Lundbo om politik og polemik

POLITISK VIRUS: Set fra sidelinjen, har jeg som borger i byen, længe undret mig over, hvordan det politiske klima i Frederikshavn har udviklet sig - og nu har Hr. Stig E. Lundbo, Kredsformand (S) for Kreds og Fællesledelse i Frederikshavn kommune - jo sat tingene på plads, gennem sine læserbreve/undskyldninger, hvor en af byens lokalradioer og visse enkeltpersoner har været i fokus. Den politiske "virus", der har smittet medlemmer af partierne S/SF må have navnet "(U)anstændighed", siden en socialdemokratisk kredsformand kan give en undskyldning - med den ene hånd: "Min udlægning og antagelse i mit læserbrev skal alene findes i Frederikshavn Lokalradios formand, Arne Hansen, og hans politiske tilhørsforhold. Men, her tog jeg så åbenbart fejl." - og så samtidig fortsætte den insinuerende tone fra tidligere - med den anden hånd: "Jeg vil dog alligevel knytte den kommentar, at når jeg generelt ser på udsendelser fra Frederikshavn Lokalradio, bærer en stor del af dem præg af Arne Hansens politiske tilhørsforhold. Men det er nok en tilfældighed!" Især den polemiske slutbemærkning. Har hr. Stig Lundbo eller nogen fra hans politiske bagland på noget tidspunkt fået afvist et indslag eller kontaktet nogen for at få optaget indslag i Frederikshavn Lokalradio, hvis hjemmeside indeholder følgende programerklæring/opfordring: "Har du eller din forening noget på hjerte som du gerne vil have i radioen, så send os en mail eller kontakt formand Arne Hansen på tlf. 30 42 08 18 og hør om mulighederne for at få bragt optagelser i radioen. Har hr. Stig Lundbo eller andre fra hans politiske bagland overhovedet forsøgt at lave indslag, "der bærer præg af Jeres politiske tilhørsforhold" - eller har man blot skjult sig bag insinuerende læserbreve? Må vi så være fri for at få blandet de lokale radioer ind i S/SF-striden i Frederikshavn, og tilføje, m.h.t. den politiske virus: God bedring! Find en anden "Legeplads"! (forkortet af red.)