Lokalpolitik

Find dog på et andet navn

Fyrbakken, Hirtshals NAVN: I et læserbrev om navnet på udstykningen på Nejst forsvarer Ove Fuglsang Jensen fra Åbyen med megen ildhu teknik- og miljøudvalget og dettes vildfarelser med hensyn til stednavne i Hirtshals. Det er for længst fra mange sider og ved hjælp af kort, folketællingslister etc. påvist og dokumenteret, at udstykningen ligger på Nejst og ikke - som længe hårdnakket påstået af udvalg og administration - på Stenbjerg. Forelagt disse mange bevisligheder og et hundredtal af protester mod at flytte rundt på lokale stednavne erkender udvalget langt om længe og modvilligt, at vejen med den planlagte bebyggelse godt nok ligger på Nejst og ikke, som man længe hævdede, på Stenbjerg, men at man alligevel fastholder, at stedet skal hedde Stenbjerg. Og ingen ville nok heller have brokket sig væsentligt, hvis udvalget inspireret af egen magtfuldkommenhed havde kaldt vejen Hellehøj eller Mogenstrup eller Rocky Mountains. Men ville man mon heller i Åbyen kritikløst have godkendt, om kommunen her havde lavet en udstykning og kaldt den Kjul eller Løjbjerg efter nærliggende lokaliteter? Næppe. Til slut i sit læserbrev efterlyser skribenten et "seriøst svar fra de herrer" i "den selvbestaltede ekspert-duo", hvortil han angiveligt medregner undertegnede. Men et sådant svar forudsætter vel egentlig et seriøst spørgsmål, og her kniber det lidt for forfatteren. Som slutbemærkning en stor tak til Ove Fuglsang Jensen. For trods mange opfordringer og slet dulgte provokationer har vi meget længe ventet på blot et eneste mere eller mindre kvalificeret modspil fra miljø- og teknikudvalget eller fra folk med samme, sælsomme opfattelse af lokalgeografien. Nu fik vi da endelig et utvivlsomt velment forsøg… (forkortet red.)